Jikōji-Nieuws

In Memoriam: Rev. Phillip Karl Kidmann

(1924-1997)

Op 12 mei overleed op 73-jarige leeftijd deze vooraanstaande Reverend van de Buddhist Churches of America, te Palo Alto (Californië).

In 1943 werd hij in het leger opgeroepen, maar een jaar later liep hij kinderverlamming op en werd in 1945 uit het leger ontslagen. Sedertdien verplaatste hij zich uitsluitend op een draagberrie. Zo ontmoette Shitoku hem in 1976 te Londen. In 1950 behaalde hij een M.A. in Antropologie en Wereldgodsdiensten. In 1951 trok hij naar Japan, waar hij tien jaar lang bleef studeren en hoge academische graden behaalde.

Terug in de States trad hij in het onderwijs. Hij was o.a. werkzaam bij het oprichten van het Institute of Buddhist Studies te Berkeley, waar hij tot voor kort als docent werkzaam bleef.

 

Permanentie in Jikoji

Geheel volgens de traditie van beschikbaarheid zal vanaf maandag 15 september op experimentele basis een gedeeltelijke permanentie worden voorzien in Jikoji. Dit wil zeggen dat naast de gewone bijeenkomsten (zie bijeenkomstenrooster) de tempel en de bibliotheek ook toegankelijk zullen zijn op andere dagen. Voorlopig werd geopteerd op maandag- en woensdagnamiddag (van 12 u. tot 17 u.) en zaterdagvoormiddag (van 9.30 u. tot 13 u.). Op zaterdagvoormiddag (om 10.30 u.) zal tevens een eredienst worden gehouden. Voor meer inlichtingen bel Yuho (03/281.xx.xx).

 

Internet

Zoals voorheen reeds werd aangekondigd heeft de informatiesnelweg ook het Centrum voor Shin-Boeddhisme bereikt, dat nu naast een eigen emailadres ook een eigen homepage heeft: URL = http://titan.glo.be/yuho/index.html of de mirrorsite http://www.geocities.com/Athens/Delphi/3311 waar ook informatie is te vinden over de activiteiten van De Simpele Weg vzw. De site bevat naast info omtrent de werking van het Centrum en De simpele Weg ook nog een html-versie van “Korte Presentatie van het Shin-Boeddhisme” door Shitoku A. Peel, alsook talrijke links naar andere boeddhistische sites. (En niet te vergeten: uitzonderlijk mooie prentjes…). Ook wordt gedacht aan een html-versie van Eko. Uitkijken dus…! (Commentaren en suggesties zijn natuurlijk meer dan welkom).

 

Schoonmaakdag

Het is weer tijd voor onze Herfst-tempelschoonmaak en wel op zaterdag 27 september vanaf 10 u. Alle poetsmannen en -vrouwen daarheen! En néén, er zijn géén aflaten mee te verdienen!

 

Cursussen

De lesgevers van de Jikoji-cursussen hebben besloten 0m gedurende het winterseizoen een kleine sabbatical te houden en pas vanaf de lente weer van start te gaan. De voorlopig geplande lezingenreeks zal terug een “Introductie tot het Boeddhisme” zijn, zij het dan vanuit een ietwat andere hoek. We houden u zeker op de hoogte.

 

De Simpele Weg

Het heeft lang geduurd, naar geduld wordt beloond. De publicatie van Daniëlle Girardin’s boek “Inleiding tot de Boeddha-Dharma” heeft concretere vormen aangenomen. De Simpele Weg zal het boek in samenwerking net de V.U.B. Press publiceren. De voorstelling van het boek wordt verwacht in januari 1998.

 

F. V. G.

De academische zitting van de F.V.G. (Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen) heeft plaats op woensdag 24 september a.s. te 17 u. in het Huis Osterrieth, Meir 85, 2000 Antwerpen. De colleges zelf hervatten op maandag 29 september, om 10 u. Voor inlichtingen: F.V.G., Bist 164, 2610 Antwerpen-Wilrijk. Tel. 03/830.xx.xx

 

20 Jaar Centrum

Op 8 december (Jodo-E) a.s. zal het juist 20 jaar geleden zijn dat het Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw is opgericht. Dit gebeurde onder de Hoge Bescherming van Zenmon Kosho Ohtani, toenmalig Hoofdabt van Nishi-Hongwanji. Wat begon als een kleine shrine-room in het achterlokaaltje van een protestantse jeugddienst op de Grote Markt in Antwerpen is over de jaren heen echter uitgegroeid tot een volwaardige organisatie die, in nauw contact met de grootste Japans-Boeddhistische organisaties, instaat voor het beheer van Jikoji en die in samenwerking met De Simpele Weg instaat voor heel wat publicaties omtrent het Boeddhisme, niet te vergeten onze eigenste Eko. Dat en nog veel veel meer. Aan de bezieler Shitoku A. Peel en aan de medewerkers van het eerste uur wenst de redactie dan ook een dikke proficiat toe.

Ekō 74
Jikōji-Nieuws

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home