Amida’s Onmetelijke Licht En Het Licht Der Wetenschap (1)

Shaku Shokai

In de laatste tijd is er grote belangstelling voor vraagstukken omtrent de mens en de positie die hij in het universum inneemt. Verder is men zeer geďnteresseerd in de ontdekkingen der astrofysica. Begrippen zoals supernova, Big Bang, geboorte en dood van sterren enz. zijn al gemeengoed geworden via de massamedia. De wereld van het kleine, op moleculair-biologisch niveau en met betrekking tot de genen, de dragers van erfelijke factoren waarmee geknutseld kan worden, is het andere, eveneens fascinerende uiterste dat door het licht van de wetenschap wordt beschenen.

Het is mode geworden om bv. in de natuurkunde Newton met zijn vaststaande getallen te verlaten en meer het door Einstein gebaande pad van de zg. nieuwe natuurkunde te volgen, teneinde kennis te kunnen maken met de wonderen van de relativiteitstheorie. Wat de tovenaars van de genentechnologie bedrijven grenst aan het ongelofelijke. Men kan bacteriën temmen om belangrijke stoffen voor de geneeskunde te maken en men kan eventueel nieuwe wezens scheppen. Zelfs gerenommeerde fysici zoals Capra en Zukov, om maar enige namen te noemen, achten het niet beneden hun waardigheid om populaire boeken hierover te schrijven. Ze slepen ons zelfs mee in hun avonturen richting China en India, waar men via het Taoďsme en het Boeddhisme deze dingen al eerder kent, zij het niet in termen van de hedendaagse wetenschap. Het is overal holisme wat de klok luidt en begrippen zoals Yin en Yang of beroemde Chinese boeken zoals de I-ching zijn nu in de wereld gemeengoed geworden.

In verband met Amida’s Onmetelijke Licht en het licht der wetenschap is het volgende van interesse. Zo hebben sommigen beweerd dat het licht van alledag, in het bijzonder het zonlicht en indirect het voor velen romantische maanlicht, die beide van levensbelang zijn, volgens de moderne opvattingen niets anders dan energiepunten (licht-quanten) zijn waar je geen vat op hebt. Naar gelang de omstandigheden kunnen ze zich als lichtpunten of als lichtgolven gedragen, voor zover wij de juiste metingen gedaan hebben. Licht, ook van de miljarden sterren in het heelal, is aldus zeer relatief van aard en de strijdbijl omtrent de verschillende lichttheorieën, zoals vroeger onderwezen, kan nu gerust begraven worden. Het idee van wat ‘licht’ is, wordt opgelost door het begrip foton, dat een pakket lichtpartikeltjes omvat.

Zoals gezegd, is ons het zonlicht het best bekend. Zonder zonlicht zou het leven niet bestaan, want de planten hebben de energie voor hun assimilatie nodig en de dieren, ook wij mensen, hebben op hun beurt planten nodig om te kunnen voortbestaan. Zelfs het maanlicht heeft een merkwaardige invloed op ons. De volle maan heeft een speciale betekenis voor de mens, zegt men. Ik weet wel dat de in zee levende Palolo-wormen van de Grote Oceaan pas bij volle maan aan de oppervlakte komen om aan hun paringsdrift te voldoen. Instinctief voel ik aan, dat de zon niet zo maar een ster is voor ons, levende wezens op aarde. Wellicht is de zon de expressie van het Mededogen dat ingeplant is in Amida’s Onmetelijke Licht, om zo te zeggen. Ik durf ervoor uit te komen, omdat in principe, gezien de eigen twijfel over zg. vaste waarden die wij plachten te koesteren, bv. in verband met wat er wetenschappelijk over het begrip licht wordt gedacht, Amida’s Onmetelijke Licht in zijn relativiteit als symbool van Mededogen kan worden geaccepteerd. Het Mededogen doet ons voortbestaan en de Wijsheid is de bekroning die de verlichte ervaart.

Men zou zich kunnen voorstellen dat Amida’s Onmetelijke Licht, voor ons waarneembaar als het licht der miljarden sterren inclusief de zon - in het heelal werkzaam is in de vorm van de kosmische krachten die in het universum heersen, waarvan de gravitatiekracht en de atomaire kracht, naast de bekende elektromagnetische die wij kennen, voorbeelden zijn. Amida’s Onmetelijke Licht zorgt ervoor dat alles wat bestaat een eenheid vormt met de combinatie Mededogen-&- Wijsheid als een soort kit-middel. Mededogen-&-Wijsheid ondervinden wij in ons bestaan als heilzaam en vertegenwoordigen het ‘goede’. Het tegengestelde, wat als ‘kwaad’ wordt ondervonden in het dagelijkse bestaan laat een negatieve indruk achter. Zo zijn de begrippen ‘goed’ en ‘kwaad’ bij de mens opgekomen en zó onderkent men op de duur het begrip religiositeit, dat mogelijkerwijs de ogen voor ons opent voor de Ware Toedracht van het leven.

Vooral het meemaken en vervolgen van de laatste ontdekkingen op astrofysisch gebied is fascinerend en onthullend. Wie ooit zijn gedachten aan het immense idee van een Onmetelijk Heelal, gevuld met reeds ontdekte honderdduizendtallen galaxieën (sterrenstelsels zoals onze Melkweg met de zon+aarde), heeft gewijd, wordt geestelijk een ander mens. Hij zal nooit meer durven denken dat de mensheid, beschenen door het licht der wetenschap, ooit alles zal ervaren en begrijpen, maar hij zal wellicht in deemoed aan de Ander-Kracht van het Onmetelijke Licht van Amida meer waarde kunnen hechten.

(wordt voortgezet)

Ekō 78
Amida’s Onmetelijke Licht En Het Licht Der Wetenschap

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home