Over De Oorspronkelijke Leraar En De Oorspronkelijke Boeddha

Honshi Honbutsu No Sho

Rennyo Shonin

(Gobunsho II-8)

Mensen met een onheilzaam [karma], die de tien overtredingen en de vijf zware vergrijpen begaan hebben, en vrouwen belast met de vijf hindernissen en de drie onderwerpingen, zij alle die uitgesloten zijn geworden van de mededogende geloftes van alle boeddha’s in de tien richtingen en de drie tijdperken, en hulpeloos in de steek gelaten zijn geworden, - wel, deze doodgewone wezens zijn niet verschillend van ons.

Daarom: vermits Amida Nyorai de oorspronkelijke leraar is en de oorspronkelijke boeddha van alle boeddha’ s in de tien richtingen en de drie tijdperken, was het Amida die de alles overtreffende Grote Gelofte aflegde alle levende wezens zoals wijzelf op gelijke wijze te bevrijden, samen met de vrouwen belast met hun vijf hindernissen en hun drie onderwerpingen, - en de doodgewone wezens van deze verworden tijden zoals [wij zelf] die bij ontbreken van enig goed door alle boeddha’s in de steek worden gelaten. Door zijn Extreme Gelofte af te leggen, werd hij lang geleden Amida Buddha.

Voor de levende wezens in deze verworden tijd (matsudai) is er geen uitweg om toch in het Land van Opperste Zaligheid geboren te worden zo men niet uitsluitend op deze Tathagata vertrouwt. Om deze reden zijn allen die het Gemoed van Vertrouwen in de Ander-Kracht beseffen, zoals dat verkondigd is geworden door Shinran Shonin, tien op tien verzekerd van hun Geboorte in het Reine Land.

Vraag: Wanneer iemand rekent op het ontvangen van het Gemoed van Vertrouwen en naar het gaan naar Amida’s Land van Vervulling, wat dient dan zijn houding te zijn en op welke wijze dient hij de manier te begrijpen waarop hij dit Vertrouwen ontvangen heeft? Dat zou ik graag vernemen.

Antwoord: De betekenis van het Gemoed van Vertrouwen in de Ander-Kracht, zoals dat in onze traditie onderricht is geworden door Shinran Shonin, is gewoonweg dat we beseffen dat we slechts betreurenswaardige wezens met diep onheilzaam karma zijn. Waarbij we ons in eensgerichtheid van gemoed en in volharding toevertrouwen aan Amida Tathagata, de diverse praktijken achterwege laten en onszelf toeleggen op de ‘enkelvoudige praktijk en eensgerichtheid van gemoed’. Zonder twijfel worden we dan in [Amida’s] alles doordringende Licht opgenomen. Zo inderdaad is het hoe onze Geboorte definitief gevestigd wordt.

Bovendien moeten we in gedachte houden dat, eenmaal de Geboorte gevestigd is geworden door het éne-gedachte-moment van vertrouwen waarin we met eensgericht en volhardend gemoed onze toevlucht zoeken in Amida, wij de Naam die we uitspreken, gaande, staande, zittend of liggend, de Nembutsu van dankbaarheid is voor Amida Tathagata’s welwillend Groot Mededogen waardoor onze Geboorte reeds gevestigd is geworden.

Dat dient gij te beseffen. Met andere woorden: dat is [de gemoedsinstelling van] iemand die definitief gevestigd is in de visie van onze traditie.

Met eerbiedige groeten,

midden van de 3de maand in Bunmei 6 (1474).

Ekō 79

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home