Over Slaperigheid

Suimin no shō

Rennyo Shonin (Gobunsho 1-6)

Ik weet niet hoe het komt, maar sinds kort ben ik bijzonder onderhevig aan slaperigheid. En wanneer ik naga waarom ik toch zo lethargisch ben, dan voel ik zonder enige twijfel dat het doodsmoment, dat naar Geboorte leidt, wel eens vlakbij zou kunnen zijn. Deze gedachte maakt me droef en ik ervaar sterk het verdriet van het heengaan.

En toch, tot op de dag van vandaag heb ik me met zorg erop voorbereid, beseffend dat de tijd van Geboorte weleens nabij kan zijn. Al hetgeen waarnaar ik voortdurend, dag en nacht, verlang, dat is dat er geen teruggang zou zijn onder diegenen die deze tempel bezoeken en wier gemoed van vertrouwen gevestigd is.

Zoals de dingen er nu voorstaan, zouden er bij mijn dood geen problemen moeten zijn. Toch vind ik elk van u bijzonder laks bij het denken aan Geboorte. Zolang gij leeft, zoudt gij moeten zijn zoals ik van u verwacht.

Ik ben bijzonder ontevreden met hetgeen elk van u meent begrepen te hebben. In dit leven is zelfs de dag van morgen onzeker en - om het even wat we zeggen - er is niets aan te doen als het leven ophoudt.

Als onze twijfels gedurende dit leven niet duidelijk verdreven zijn, dan zullen we daar [later] beslist spijt over hebben. Ik hoop dat gij dit in uw gemoed zult voortdragen.

Hoogachtend.

Deze brief is toevertrouwd aan de lieden achter de schuifdeuren. Neem hem in de komende jaren vaak ter hand en lees hem.

Geschreven op de 25ste dag van de 4de maand van het jaar Bunmei 5.
(1473)

Ekō 80

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home