Sommige Vragen En Antwoorden

Jimon jitō no shō

Rennyō Shōnin

(Gobunshō I – 4)

Mij werd gezegd dat Shinran Shonins onderricht het heeft over ‘vervulling [van de Geboorte in het Reine Land] nu in het dagelijkse leven’ en dat hij geen belang hecht aan [de idee van] ‘verwelkoming (raigō) [op ons stervensmoment]’. Ik zou hierover wel wat meer willen weten.

Antwoord: Inderdaad, ik meen dat deze vraag van uiterst belang is in onze traditie. Immers, van in den beginne heeft de lering van onze school er de nadruk op gelegd dat ‘met het ontwaken van het éne-gedachte-moment’ de oorzaak [van Geboorte in het Reine Land] in het dagelijkse leven vervuld wordt. Nadat we hebben kunnen beseffen dat het dankzij vroeger heilzaam goed is dat wij nú in de mogelijkheid zijn in het dagelijkse leven te beseffen dat het door Amida Nyorai’s Voortijdelijke Gelofte en niet door enige eigen kracht, maar enkel door de gave van de Ander-Kracht, die tevens Boeddha’s Wijsheid is, dat we ervan bewust zijn op welke wijze Amida’s Voortijdelijke Gelofte [in ons] tot verwezenlijking is gekomen. Daardoor begrijpen we wat ‘de vervulling van de oorzaak [van de Geboorte] in het dagelijkse leven’ betekent. Die ‘vervulling van de Gelofte in het dagelijkse leven’ is een gemoedsinstelling waarin wij dit principe duidelijk gehoord en begrepen hebben, namelijk dat de Geboorte [inderdaad] gevestigd is. We verwijzen daarbij naar ‘met het ontwaken van het éne-gedachte-moment’, en naar ‘de gemeenschap van diegenen [wier Geboorte inderdaad] gevestigd is geworden’.


Vraag: Ik begrijp volkomen de begrippen als ‘Geboorte [in het Reine Land] met het ontwaken van het éne-gedachte-moment’. Nochtans begrijp ik niet de betekenis van ‘niet-[wachten op Amida’s] komst om ons te verwelkomen op het moment van onze lichamelijke dood’. Kunt gij dat verklaren?

Antwoord: Wat betreft het ‘niet-[wachten] om ons te verwelkomen [op het moment van onze dood]’: wanneer we realiseren dat met het ontwaken van het éne-gedachte-moment, wij opgenomen worden in de gemeenschap [waarin de Geboorte] gevestigd is, dan is er geen reden meer om op [Amida’s] komst te rekenen. De reden hiervoor is dat ‘het wachten op [Amida] om ons te verwelkomen’ een soort bekommernis is voor diegenen die de diverse praktijken beoefenen.

Voor diegenen die het ware en werkelijke gemoed van vertrouwen (shinjitsu shinjin) aanhangen is het duidelijk dat er geen wachten op [Amida’s] verschijnen is, vermits wij onmiddellijk bij het ontwaken van het éne-gedachte-moment de gunst deelachtig worden [beschermd te worden] door het Licht dat omvat en niet meer loslaat (sesshu-fusha).

Daarom behoort, naar het onderricht van de Shonin, [de idee] van [Amida’s] komst om ons te verwelkomen tot de [opvatting van] wedergeboorte via andere praktijken; volgelingen van het ware en werkelijke gemoed van vertrouwen worden omvat en niet meer losgelaten. Om deze reden behoren zij reeds bij diegenen [wier Geboorte] waarlijk gevestigd is. Doordat ze behoren tot de gemeenschap van de waarlijk gevestigden, zullen ze onvermijdelijk het nirvana (metsudo) verwezenlijken. Daardoor is er geen wachten op het stervensmoment en geen uitkijken naar [Amida’s] komst. We dienen deze woorden goed indachtig te zijn.

Vraag: Moeten we dan verstaan dat ‘waarlijk gevestigd zijn’ en ‘nirvana’ één zijn dan wel twee zijn?


Antwoord: De draagwijdte van het ‘ontwaken van het éne-gedachte-moment’ is ook die van ‘de gemeenschap van de waarlijk gevestigden’. Dat is een gunst in deze verdorven wereld. Bovendien moet tevens verstaan worden dat nirvana een gunst is die men deelachtig wordt in het Reine Land. Daarom moeten we ze beschouwen als twee gunsten.

Vraag: Wetend dat de Geboorte gevestigd is, in de zin zoals wij die verstaan in wat gij zojuist hebt uitgelegd, hoe dienen we dan te verstaan dat we moeite moeten doen om het vertrouwen te verwerven? Ook dàt zou ik graag vernemen.

Antwoord: Deze vraag is inderdaad van groot belang. Het juiste begrijpen van wat hiervóór werd uitgelegd is precies wat we verstaan als ‘beslist gevestigd vertrouwen’.

Vraag: Ik begrijp duidelijk dat de toestand waarin het vertrouwen beslist gevestigd is, wordt beschreven als ‘vervulling van de oorzaak [van Geboorte] in het dagelijkse leven’, als ‘niet-[wachten op Amida’s komst] om ons te verwelkomen’ en als ‘[opgenomen worden] in de gemeenschap van de waarlijk gevestigden’. Nochtans versta ik nog niet of, wanneer het vertrouwen waarlijk gevestigd is, wij nog de Nembutsu moeten reciteren met het oog op Geboorte in het Land van Opperste Zaligheid (gokuraku), ofwel als dankbetuiging voor Boeddha’s Mededogen.

Antwoord: Ook deze vraag beschouw ik als van groot belang. We moeten niet denken dat de Nembutsu gesproken na het ontwaken van het éne-gedachte-moment van vertrouwen een handeling is omwille van de Geboorte. Hij moet begrepen worden als [gesproken] in dankbaarheid voor Boeddha’s welwillendheid. Daarom verklaarde Meester Shantao dit als ‘zijn hele leven leiden op het hoogste niveau, en het éne-gedachte-moment [van vertrouwen] op het laagste niveau’. Het ‘éne-gedachte-moment op het laagste niveau’ dient verstaan te worden als een verwijzing naar het vestigen van het vertrouwen, en ‘zijn hele leven leiden op het hoogste niveau’ als verwijzing naar de

Nembutsu gesproken als dankbetuiging voor Boeddha’s welwillendheid. Dat zijn zaken die degelijk dienen begrepen te worden!

Met eerbiedige groeten.

Bunmei 4 (1472)

(Vertaling: Shitoku)

Ekō 84

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home