Het Edele Achtvoudig Pad (2)

José Pimienta

De Juiste Intentie

De juiste intentie komt voort uit de juiste zienswijze. Als er geen juiste zienswijze is, vloeit daar ook geen juiste intentie uit voort. Nu moeten wij oppassen! Want al onze zienswijzen zijn besmet met onze ego-begoocheling. We zien de dingen vanuit het standpunt van de IK die ziet en daarom kunnen zienswijzen die in wereldlijke zin niet verkeerd zijn, wel verkeerd zijn in spirituele zin.

Een vast voornemen om…; een zich bewust instellen op…; een oriëntering naar… zijn intenties.

Onze intenties hebben ook een directe inwerking op onze karmische vormingen. ‘Kamma, O monniken, is intentie’, aldus de woorden van de Boeddha.

De juiste intentie heeft drie aspecten:

  1. Afstand doen;
  2. Liefhebben;
  3. Geen schade toebrengen.

We moeten eerst en vooral beseffen dat we afstand moeten doen van onze begeerten. Afstand doen bereikt men niet door wensgedachten of onderdrukking. Wat we nodig hebben is de juiste zienswijze dat begeerte altijd lijden betekent.

Als we dat in onszelf echt kunnen ervaren, dan doen we vanzelf afstand van de begeerte die in ons opgekomen is. Als we op één of andere dag helemaal overspoeld worden door lijden, dan moeten we de oorzaak achter dat lijden eens gaan zoeken. Bijna altijd ligt één of andere begeerte aan de oorsprong van dat lijden.

Aangezien ik nu ontdekt heb vanwaar die ellende komt, neem ik mij voor om…, afstand te nemen en los te laten. Een oriëntatie van de begeerte weg dus.

Als we dat zouden kunnen doen zonder veel moeite, dan ervaren we de opluchting het lijden te hebben losgelaten. Loslaten en afstand doen…, liefde, mededogen en vreedzaamheid jegens alle andere levende wezens en het inzicht in de waarheid van het lijden, geven ons de juiste intenties. De Boeddha gaf ons de raad onze innerlijke en uiterlijke wereld te leren kennen. Dat betekent opmerkzaamheid, waakzaam en aanwezig zijn, m.a.w. een beetje op ons eigen gaan letten.

Als we het lijden zien in alle levende wezens waar we mee in aanraking komen, dan kunnen we ook zonder aarzeling

aannemen dat het alle levende wezens betreft, waar dan ook. Pas als onze geest met dat inzicht doordrenkt raakt, kunnen gevoelens van genegenheid, mededogen en begrip gaan opbloeien.

Het zijn onze intenties die onze handelingen gaan bepalen, m.a.w. het is de intentie achter de handeling die in feite de kwaliteit geeft aan de handeling.

Het interessante van intenties is dat het net ijsbergen zijn, één derde boven water, twee derden eronder. We zien alleen het topje ervan. Maar dat zou wel eens schone schijn kunnen zijn!

Wij geven en we zien vrijgevigheid, maar hebben we ook de intentie onderzocht achter die vrijgevigheid?

Om jezelf te leren kennen, moet je in onbekende diepten duiken. In onszelf zitten vele verborgen spleten.

We kunnen maar best onze tekortkomingen onder ogen zien, alleen hetgeen we aan het licht brengen en ook duidelijk willen en kunnen zien, alleen dat kunnen we schoonmaken, of tenminste er ons bewust van worden, d.w.z. bewust worden van onze ‘bonno’. Hoe nadrukkelijk heeft Shinran Shonin ons daarop gewezen!

Op dinsdagavond, iets over half acht in Jikoji, gedurende de korte meditatie, kunnen we daar misschien wel een beetje aan werken, onszelve eens bekijken en onze zo goedbedoelde intenties eens deftig onderzoeken, of indien Jikoji te ver is, neem dan plaats tegenover het huisaltaar(tje) of zoek ergens een rustige plek waar men niet afgeleid wordt, en overloop de dag, je handelingen, je intenties, je houding tegenover anderen, hoe dikwijls heeft je ego je weer parten gespeeld.

Samengevat:

 1. Diep in onszelf duiken om onze begeerten op te sporen.

 2. Diep in onszelf duiken om onze intenties te doorgronden.

 3. Weten dat onze intenties onze handelingen bepalen.

 4. Weten dat onze intenties een directe inwerking hebben op onze karmische vormingen.

 5. Beseffen dat alle levende wezens onderworpen zijn aan de Eerste Edele Waarheid, dat we in feite allemaal maar sukkelaars zijn met een ‘bonno’ van hier tot aan de zuidpool, en dat we maar best een beetje mededogen voor hen moeten opbrengen.

‘When you realize you've made a mistake,

Take immediate steps to correct it.’

(‘The Mantra’)

‘Kom, bezie deze wereld, zij lijkt op een versierde koninklijke wagen waarin dwazen ploeteren, maar de wijze hecht zich er niet aan.’

(Dhammapada 171)

Namu Amida Butsu!

Ekō 89
Het Edele Achtvoudig Pad

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home