De Drievoudige Toevlucht

Buddham saranam gacchāmi

Dharmam saranam gacchāmi

Sangham saranam gacchāmi

Formeel gesproken is de ceremonie van de Drievoudige Toevlucht de initiële stap, waarbij we een priester, monnik of non, vragen om de wegen aan te tonen hoe je het boeddhisme kunt beoefenen. De toevlucht nemen betekent dat we een schuilplaats vinden waarnaar we kunnen terugkeren en waarop we kunnen vertrouwen, of hetgeen de boeddhisten noemen: “terugkeren naar de overkant.” In de praktijk stellen we ons de vraag van waaruit we terugkeren en waarop we vertrouwen. Welnu, we keren terug naar en we vertrouwen op de Drie

Juwelen: de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

In de eerste stap keren we terug naar en vertrouwen we op de Boeddha. “Boeddha” is een Sanskriet woord dat ‘Verlichte’ betekent. Wanneer we toevlucht nemen tot de Boeddha, keren we terug van onze misleide gemoedstoestand en vertrouwen we op een ontwaakte, begripsvolle gemoedstoestand. Deelnemen aan de ceremonie van de Drievoudige Toevlucht en het aanvaarden van de onderrichtingen van de Boeddha vormen voor ons de eerste stappen om bewust te worden van de belangrijkheid van deze opleiding.

Als leerlingen van het Reine-Land boeddhisme, leren we te vertrouwen op Boeddha Amida’s lessen over wijsheid en mededogen. De naam “Amida’ is een samenvoeging van Boeddha Amitābha (Oneindig Licht) en Boeddha Amitāyus (Oneindig Leven).  Dit is toevlucht nemen in de Boeddha.(…)

In de tweede stap nemen we toevlucht tot het Dharma Juweel, en keren we terug van afwijkende inzichten naar juiste  inzichten en juist begrip. Dharma is het juiste begrip en het juiste inzicht in het leven en in het universum. Het Dharma Juweel is de oneindige, aangeboren Wijsheid (Prajñā).  Vertrouwen op Wijsheid om onze onjuiste gedachten, uitspraken en gedragingen te corrigeren, is de betekenis van toevlucht nemen tot het Dharma juweel. Van de Drie Juwelen is de Dharma de belangrijkste waarop we zouden moeten vertrouwen. Hier en nu zal Wijsheid onze eerste zorg zijn…

Dwaling weerhoudt ons ervan het juiste gezicht van de mensen te zien, en de realiteit achter zaken en objecten. Dit maakt dat we het leven en het universum bekijken op een gestoorde en afwijkende manier. Als deze dwaling verdwenen is en onze gedachten in zekere mate rein zijn, geven we de kans aan Wijsheid. Met Wijsheid zijn we in staat mensen en dingen volledig en zuiver te zien.  Enkel als we duidelijk het geheel hebben gezien, kan ons standpunt en ons begrip als juist beschouwd worden.

De gedachten van de Boeddha zijn rein zonder de minste vervuiling, daarom ziet hij alles zuiver en in zijn geheel. We kunnen vertrouwen op de sutra’s, die de leer van de Boeddha weergeven, vermits zij helemaal over de waarheden gaan die de Boeddha heeft gezien. Zij tonen ons de weg om reinheid in gedachten te bereiken, om het leven en het universum zo klaar mogelijk te zien, en om zoals de Boeddha’s te worden. (…) Dit is toevlucht nemen in de Dharma.(…)

In de derde stap nemen we toevlucht tot het Sangha Juweel. Zoals het begrip hier gebruikt is, betekent Sangha niet een groep monniken of nonnen.  De Sangha verwijst ten eerste naar leven waarin onze gedachten ver verwijderd blijven van verleidingen, zodat we reinheid in onze zes zintuigen behouden: zicht, gehoor, smaakzin, reukzin, tastzin en aandacht. De moderne wereld lijdt aan vervuiling van de aandacht, van lichaam/geest.  Zelfs het aardse ecologische systeem is uit balans. De gaten in de ozonlaag vormen de “pollutie” van de hemel. Bijna alles uit de hemel en de aarde en zijn bewoners is op de ene of de andere manier vervuild. Vandaag de dag is iedereen zich bewust van milieuverontreiniging. Regeringen bevorderen milieubescherming om betere levensvoorwaarden te verzekeren. De vraag is alleen hoe effectief deze maatregelen zijn?  Twijfelachtig alleszins! Het probleem is terug te brengen tot hetgeen de Boeddha ons leerde.  Indien de onreinheden in onze gedachten niet kunnen uitgezuiverd worden, zal ons milieu nooit een staat van reinheid bereiken. Daarom moeten we, indien we het uiterlijk milieu waarin we leven willen verbeteren, eerst beginnen onze eigen gedachten uit te zuiveren.

De Sangha verwijst ten tweede naar harmonie in leven.  Toevlucht nemen tot de Sangha betekent dus zich afkeren van vervuiling en disharmonie,  vertrouwen op Amida en de zes Paramita’s (‘Volkomenheden’ [16] ) beoefenen.

Samengevat betekenen de richtlijnen voor beoefening van het boeddhisme:

1 -       Toevlucht nemen tot de Boeddha - bewust zijn zonder valse voorspiegelingen;

2 -       Toevlucht nemen tot de Dharma - juist inzicht zonder dwaling;

3 -       Toevlucht nemen tot de Sangha - reinheid zonder vervuiling [en harmonie].

(…)

Welke zijn de methodes die we voor deze beoefening kunnen gebruiken? Er zijn ontelbare methoden beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden en voorwaarden waarin ieder individueel beoefenaar zich bevindt. De methodes liggen niet vast, ze zijn flexibel.  Nochtans moeten we goed voor ogen houden dat hetgeen we willen leren altijd hetzelfde is: Verlichting, de juiste gedachten en inzichten, en reinheid.

Voor de beoefenaars van Reine - Landboeddhisme is de belangrijkste methode het zingen of uitspreken in dankbaarheid van de Naam.

(Bron: Buddhanet - Australië.  Vertaald door Fons Martens)

[16]   vrijgevigheid, zelfdiscipline, geduld, energie, meditatie, wijsheid.

Ekō 90

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home