Het Edele Achtvoudige Pad (4)

José Pimienta

De zesde stap op het Edele Achtvoudige pad is de juiste inspanning.

De juiste inspanning is in feite een soort zuiveringsproces in het denken, dat bijgevolg zuivering brengt in spreken en handelen.  Onze gedachten kunnen heilzaam, heilloos of neutraal zijn.  Ze kunnen verward zijn, ongedurig, vol zorgen of angstig, vol afkeer of afgunst of volkomen beneveld. We kunnen eveneens gedachten, gevoelens hebben van medelijden, mededogen, hulpvaardigheid, bereidwilligheid, momenten van kalmte, vrede, rust, enz.

*  De Boeddha noemde vier soorten buitengewone inspanningen als vaardig handelen:

1.      Geen heilloze gedachte laten opkomen die nog niet opgekomen is,
2.      Geen heilloze gedachte laten voortduren die al opgekomen is,
3.      Een heilzame gedachte laten voortduren die al opgekomen is,
4.      Een heilzame gedachte laten opkomen die nog niet opgekomen is.

*  Wat we nu moeten doen, of tenminste trachten te doen, is gadeslaan wat er zich in onze geest afspeelt en in staat zijn onderscheid te maken tussen heilloos en heilzaam. 

Alleen als we weten wat we denken, zijn we in staat er iets aan te doen. Heilloze gedachten in ons dagelijks leven uiten zich in ongedurigheid, onvrede, onvoldaanheid, begeerte. Heilzame gedachten die men weet vast te houden, zullen resulteren in rust en vrede.

Men moet wel heel opmerkzaam zijn om bewust te worden van de intentie van de gedachte. Dit vergt wel opmerkzaamheid en inspanning. Met inspanning bedoelen we nu niet, bijvoorbeeld, het onderdrukken van heilloze gedachten. Dat heeft geen enkele zin. Het komt erop aan te weten wat we denken, onze intentie te doorgronden en indien nodig, eventueel, een heilloze gedachte te vervangen door een heilzame met wat inspanning.

Zo leren we ook onszelf beter kennen.

*  Als we zo inzicht krijgen in onze gedachtenwereld, zullen we ook rap doorhebben hoe zwaar we wegen op spiritueel gebied. Men heeft de juiste zienswijze nodig om te beseffen dat het dit is wat men moet (trachten) te doen en dat er op dat terrein voor ieder van ons een hele boel werk te verrichten valt.

Dit vergt wel degelijk inspanning.

Het zijn niet de gebouwen of de voertuigen, de regering, mijn buurman, mijn ex of wie dan ook die deze wereld maken. Het zijn de denkprocessen die we hebben, die het verschil maken tussen vijandschap en medevoelen, oorlog en vrede in onszelf en om ons heen.

De nodige opmerkzaamheid, weten dat onze gedachten onze handelingen gaan beďnvloeden en dat deze handelingen in overeenstemming moeten zijn met de boeddhistische ethiek is in feite waar het op neerkomt.

*  Maar we moeten er nu ook geen soort praktijk van maken waar we de ganse dag mee bezig zijn. Het moet allemaal spontaan gebeuren op een natuurlijke wijze, zou ik zeggen.

We mogen nooit uit het oog verliezen dat het Edele Achtvoudige Pad erop gericht is om de Leer van de Boeddha, (een boeddhistische levenswijze) te integreren in ons dagdagelijkse leven, maar dat de enige ware praktijk voor ons, Shinboeddhisten, is en blijft het verklanken van de naam in alle vertrouwen en oprechtheid, m.a.w. de Nembutsu.

Open your arms to change,

but don’t let go of your values.

(Uit: The Mantra)

Namu Amida Butsu.

Ekō 91
Het Edele Achtvoudige Pad

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home