In Memoriam Zenmon Ohtani Kosho

In januari vernamen we het overlijden van Rev. Prof. Miyaji Kakue, een jarenlange vriend en animator van Jikoji.  Dit verlies werd helaas verdubbeld: op 14 juni kregen we bericht uit Japan dat een andere ‘sponsor’ van onze tempel na een lange ziekte was gestorven op 90-jarige leeftijd: Zenmonshu Ohtani Kosho (1911 - 2002).

Het is inderdaad door diens inspiratie en drijfkracht dat wij in Antwerpen - waar hij en zijn echtgenote meer dan eens te gast waren - in naam van de Nishi-Hongwanji (Kyoto) het eerste ‘officiële’ Shin-centrum konden oprichten dat in 1979 van de huidige Gomonshu, zoon van Ohtani Kosho, voor onze tempel de benaming Jikoji, d.i. Tempel van het Licht van Mededogen, toegekend kreeg.

De overleden Zenmon was de neef van de 22e Monshu, Ohtani Kozui, die hij in 1927 (16 jaar oud!) opvolgde na diens verplichte aftreden zg. vanwege wanbeheer.  Het waren voor de jonge man, plots aan het hoofd van miljoenen Shin-aanhangers, beslist moeilijke jaren, o.m. door de druk die de toenmalige Japanse militaristische regering uitoefende op diverse religieuze gemeenschappen.  Na de nederlaag in 1945, spande Go-Monshu Ohtani Kosho zich op diverse gebieden in: o.a. de noodzakelijke reorganisatie en modernisering van de structuur van de Jodo-Shinshu Hompa Hongwanji-ha, de zg. Westelijke Hongwanji (Nishi Hongwanji); daarnaast streefde hij naar een vlottere internationale uitbreiding.

Zo bezocht hij vanaf 1953 meermaals Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa, samen met zijn echtgenote Tokudaiji Yoshiko (met wie hij in 1937 gehuwd was en die moeder werd van de huidige Monshu Ohtani Koshin), die zich in ‘t bijzonder inzette voor de herwaardering van de vrouw in het boeddhisme.

Met zijn talrijke voorzitterfuncties - zowel Japans als internationaal - en zijn inspanningen om speciaal in Europa het Shin-boeddhisme beter bekend te maken, was hij veel op reis.  Het is mede daardoor dat hij in 1977 als Monshu aftrad en die taak overliet aan zijn zoon Ohtani Koshin.  Zo kon hij zich ook vrijer bewegen.

In de zomer van 2000, verloor hij, na 62 jaar huwelijk, zijn vrouw Yoshiko.  Dat was voor hem een zware slag waardoor vanaf toen zijn gezondheid fel achteruit ging.  Dat kon ik persoonlijk daarvoor al vaststellen toen ik in 1997 - waarschijnlijk voor het laatst in Japan…- door hem uitgenodigd werd om samen de lunch te gebruiken.  Het was een aangenaam gesprek, maar voor de oude man een hele prestatie…

Zoals gebruikelijk kreeg hij een postume naam (ingo): Shinzei-in Shonyo Shonin.

De hele Jikoji-gemeenschap biedt aan zijn naastbestaanden, voornamelijk de huidige Hoofdabt Go-Monshu Ohtani Koshin, 24e opvolger van Shinran Shonin, zijn medeleven aan.

                                                                                  Shitoku

Ekō 94

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home