Filosofie En Mystiek Van De Jodo-Shinshu (10)

Dit is het tiende deel van een reeks bijdragen gebaseerd op thema’s die in het boek ‘Filosofie en Mystiek van de Jodō-Shinshū’ door Sh. A. Peel worden belicht.[1]

Er werd zoveel mogelijk naar gestreefd bij de oorspronkelijke verwoording van de auteur te blijven.  Onduidelijkheden zijn in eerste instantie te wijten aan de bewerker.

De Patriarchen:

Nāgārjuna [India - 2e - 3e eeuw n.C]

Vasubandhu [India - 4e - 5e eeuw (?)]

T’anluan [China - 476 - 542]

Taoch’o [China - 562 - 645]

Shantao [China - 613 - 581]

Genshin [Japan 942 - 1017]

 

Genshin was een hooggeleerd abt in de Tendai-traditie, waarin hij overigens de Eshin-tak stichtte.  Hij was een bijzonder befaamd kenner van de Yogacara-filosofie, maar evengoed van Hinayana, van esoterische en exoterische leringen.

Zijn Ojōyōshu (‘Verhandeling over het Belangrijkste voor Geboorte’), één van de eerste boeken die in Japan werden gedrukt, heeft een grote invloed uitgeoefend op de populaire verbeelding van de Heian-periode.

Dit werk geeft o.m. een beschrijving van de verschillende hellen én een verheerlijking van het Reine Land.  Genshins bedoeling was een religieus besef bij te brengen aan de ongeletterde bevolking, waarbij de Nembutsu-praktijk zou kunnen ingeschakeld worden.

Naast zijn poging om een zekere popularisering van de Nembutsu-praktijk door te voeren - ondersteund door een bloemlezing uit sutra’s en commentaren - probeerde hij ook het Reine - Landdenken in te passen in de traditionele Tendai-meditatie. 

In Genshins ogen was Shantao dé meester bij uitstek in de Reine-Landtraditie; toen twee eeuwen later Hōnen Shantao leerde kennen was dit via het werk van Genshin.

Hoewel Genshin aan de vocale Nembutsu doeltreffendheid toeschrijft, lijkt het er op dat hij de Nembutsu als een minderwaardige, laagste praktijk beschouwt, zoals aangeduid in het Meditatie-sutra (slechts geschikt voor de ‘9e’ categorie, hoogstens als een voorbereiding op de ‘hogere’ praktijken.)

Toch heeft Shinran van Genshin de eerste Japanse patriarch gemaakt omwille van twee elementen:

(1) de doeltreffendheid van de Nembutsu met het oog op Geboorte;

(2) Genshins bekommernis om eenvoudige heilspraktijken ter beschikking te stellen van de ‘gewone mensen’.

 

Shinran is aldus tot de stelling gekomen dat de ‘zondaars’[2] die de ‘moeilijke’ praktijken niet kunnen vervullen (ook Genshin legt sterke nadruk op ‘mappō), uiteindelijk toch geboren kunnen worden op het hoogste niveau van de Ware Werkelijkheid.

[1] Sh. A. Peel : ‘Filosofie en Mystiek van de Jodō-Shinshū’.  De Simpele Weg - Antwerpen 1996.  Ook beschikbaar in de bibliotheek van het Centrum.

[2] De ‘issendai’ (Sk. icchantika) waarvan men  zei dat ze van elke Verlichting, en van welke vorm van lering dan ook uitgesloten zouden zijn.

Ekō 96
Filosofie En Mystiek Van De Jodo-Shinshu

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home