Nieuws Uit De Sangha

Op 7 december 2002 las Marcus Cumberlege voor een ruim en zeer belangstellend publiek voor uit zijn dichtbundel “Angels at Work”. Na de introductie, waarin hij vertelde op welke manier hij tot het Shin-Boeddhisme is gekomen, volgde een selectie uit zijn nieuwste gedichten. Tenslotte illustreerde Marcus op een zeer spitsvondige en humoristische manier hoe een gedicht tot stand komt. Het was een namiddag die velen van ons sterk heeft aangesproken en die niemand vlug zal vergeten.

Op zaterdagnamiddag 29 maart 2003 om 14.30 uur komt Frans Goetghebeur spreken over het Tibetaans Boeddhisme. Frans G. is de drijvende kracht achter verscheidene organisaties. Hij kent het Tibetaans Boeddhisme als geen ander en is een veelgevraagd spreker over de integratie van het Boeddhisme in de Westerse cultuur.

Begin februari startte in ons centrum de tweede, thematische lezingenreeks. Opnieuw is er een zeer belangstellende groep cursisten aanwezig. Met hun enthousiaste aanpak en grondige kennis van zaken maken Martine Strubbe en Katharina Haemers de verschillende thema’s (wereldbeeld, goed en kwaad, ecologie, psychologie, enz.) voor allen begrijpbaar en toegankelijk . Soms zijn de voormiddagen gewoon te kort. Daarom wordt nu al gesuggereerd om volgend jaar opnieuw een thematische reeks te organiseren.

Ook de leesgroep rond het boek “Twee Rivieren” van T. Unno is gestart. Hier wordt in de eerste plaats het Shin-boeddhisme bestudeerd, zoals het door professor Unno in zijn boek wordt voorgesteld. Daarnaast wordt uitvoerig gefilosofeerd en van gedachten gewisseld. In elk geval is het alle deelnemers een zinvolle en deugddoende manier om samen met anderen de kennis van het boeddhisme te verruimen.

 Op 3 mei zal dan onze derde en laatste lezingenreeks van het werkjaar van start gaan.  Hierin zal het Shinboeddhisme - De Boeddhaweg van het Vertrouwen - besproken worden.  De data en uren vindt U bij het rooster der bijeenkomsten, achteraan op de kaft.

 In de schoot van het Eko-Haus in Düsseldorf organiseert het Euro-Verein, een vereniging van Europese Shin-sangha’s, jaarlijks een seminarie in Düsseldorf én een bijeenkomst in het buitenland.  In 2002 was Sopron (Hongarije) aan de beurt, dit jaar gaat het Shin-Frühlingstreffen door bij ons in Antwerpen van 2 tot 4 mei 2003.  De zeven patriarchen zullen besproken worden, aan de hand van de ‘Koso-wasan’.  Wie meer wil weten hierover, kan contact opnemen met ons.

Ekō 96
Nieuws Uit De Sangha

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home