Editoriaal

“Wie zou er in het voorjaar van 1978 (Ekō 1!) ooit geloofd hebben dat het wat stuntelig gestencilde Ekō het tot (ten minste…) 50 edities zou brengen?” vroeg Shitoku zich in zijn editoriaal van Ekō nr. 50 - September 1991- af…

Zijn verwondering is begrijpelijk, want zijn pionierswerk heeft veel tijd en energie gekost! Alle begin is moeilijk, maar Shitoku heeft stand gehouden in zijn voornemen het boeddhisme in België bekend te maken.

Vandaag houdt U nummer 100 in handen. Ook dat is voor ons een gebeurtenis. Nog éénendertig nummers lang heeft Shitoku het roer in handen gehouden - weliswaar met afwisselend meer of minder assistentie van zijn medewerkers, die in de jaren ’90 almaar talrijker werden… Pas vanaf nummer 82 werd de redactie volledig overgedragen aan ondergetekende…Alle banen waren toen geëffend, en de mogelijkheden om Ekō te realiseren door middel van de tekstverwerker waren toen ook reeds volop aanwezig…

Wij zijn blij dat wij in staat zijn gebleken datgene wat Shitoku in gang heeft gezet te kunnen verder zetten. Het besef dat hij vanaf de zijlijn ons bleef volgen, is voor ons altijd een steun geweest.

Ter gelegenheid van deze honderdste Ekō bieden wij U in bijlage een inhoudsopgave aan van artikels verschenen in alle vorige nummers… Onze voorzitter heeft ze in een mooie ‘cadeauverpakking’ gestopt. Wij hopen dat deze inhoudsopgave een bruikbaar middel zal zijn om ‘vlug’ over meer concrete informatie te beschikken…

Bovendien zullen wij op zondag 21 maart het glas heffen op Ekō 100, na afloop van de viering ter gelegenheid van Ō-Higan…

Naast de vaste rubrieken, ‘Filosofie en Mystiek van de Jōdo-Shinshū’ en ‘Wat is het Boeddhisme’ leest U o.a. een persoonlijke overdenking over het belang van Shinran Shonin voor onze hedendaagse maatschappij, naar aanleiding van de laatste ‘Herfstbijeenkomst’ van het Euro Shinshu Verein in Düsseldorf, en het eerste deel van een lezing die in het Centrum werd gehouden op 6 maart ll., over ‘Geweld en Politiek en de Leer van de Boeddha.’ Verder hebben een aantal lezers ons een overdenking of een tekst gestuurd naar aanleiding van Ekō 100.

Of wij nog in staat zullen zijn om Ekō naar nummer 200 te voeren is onvoorspelbaar. Maar wij proberen toch in dezelfde geest verder te werken. Hierbij twee bedenkingen: artikels zijn altijd welkom: of het een persoonlijke visie, of een vertaling of studietekst betreft, de redactie zal deze met dankbaarheid opnemen…

Voorts willen wij hier de verzuchting herhalen die Shitoku 50 nummers geleden ook al eens heeft gedaan: Ekō produceren en verzenden kost geld, veel geld…een storting, hoe klein ook, is altijd welkom!

Binnenkort valt er bij ons nog een andere gebeurtenis te vieren: op 6 mei 1979 werd onze tempel Jiko-ji (Tempel van het Licht van Mededogen) plechtig ingehuldigd in naam van de hoofdabt van de Nishi-Hongwanji tempel te Kyoto. Dat is dus 25 jaar geleden…Op ‘tempeldag’ van 2 mei eerstkomende zal deze verjaardag gevierd worden.

Nog een opmerking terzijde: nu en dan ontvangen wij Engelstalige teksten voor ons tijdschrift, die wij verkiezen niet te vertalen, omdat deze de betekenis van Ekō vergroten voor onze abonnees uit andere landen en continenten. Wij hopen dat dit voor onze Nederlandssprekende en Franssprekende lezers geen groot probleem vormt!

Tot slot, past het om iedereen die de afgelopen 50 nummers (én daarvoor) mee onze Sangha heeft gevormd, en ondanks de soms moeilijke omstandigheden is blijven geloven in onze opzet, te bedanken. Elk van hen heeft er voor gezorgd dat Ander - Kracht, hoe vaag en sporadisch ook, toch nu en dan eventjes zichtbaar werd in deze wereld van haat, begeerte en illusie…

Martine Strubbe

Ekō 100

jikōji - 慈光寺

© 2004

info-at-jikoji.com

          home