Thirteenth European Shin Buddhist Conference -
Nembutsu: Overcoming Secularism and Fundamentalism -
Een Korte Impressie Van De Conferentie…

Deze conferentie bestond eigenlijk uit twee delen: het eerste deel was de ‘European Block Conference of the International Association of Shin Buddhist Studies (I.A.S.B.S.) – het tweede deel was de ‘Conference of European Shinshu Communities’. De bedoeling van deze conferentie is de verdieping en verduidelijking van de leerpunten van de Jodō-Shinshū, en de verschillende Shingemeenschappen in Europa samen te brengen in een geest van samenwerking en wederzijdse inspiratie. Toch waren er ook niet-shinboeddhistische sprekers, zoals vertegenwoordigers van de ‘Amida Trust’, en sprekers met een christelijke en humanistische achtergrond. Dit voegde bovenal een verrijkende en inspirerende dimensie toe aan deze conferentie.

Wat speciaal opviel was de invalshoek die gehanteerd werd door Shinboeddhisten uit Japan en uit Europa. De Japanse bijdragen waren veel meer gecentreerd rond de specifieke praktijk, met de nadruk dus op het Vertrouwen…Referentiepunt is natuurlijk Shinran Shonin. De Europeanen voelen meer de noodzaak de kwestie te benaderen vanuit de filosofie, of die nu Westers of Oosters is. Het is opvallend dat vooral de Duitse filosoof Friedrich Nietszche graag als referentiepunt wordt gebruikt om het boeddhisme te toetsen, en dit bleek enerzijds ‘vanzelfsprekend’ en anderzijds ‘gevaarlijk’. Vanzelfsprekend omdat het boeddhisme o.a. geen persoonlijke God poneert en het leven als een ‘worden’ beschouwt, gevaarlijk omdat Nietszche in zijn uiteindelijk afwijzen van (ook) het boeddhisme, niet over voldoende teksten uit deze traditie beschikte, die bovendien ‘verkeerd’ (d.w.z. vanuit een christelijke achtergrond) vertaald waren.

Andere Europese deelnemers probeerden de leer van de Jōdo-Shinshū te begrijpen vanuit de mahayana–filosofie. Als ‘nieuwkomers’ hebben wij meer behoefte aan een juist zicht op de positie van het Jōdo-Shinshū in de brede stroming van de Boeddha-dharma. In Japan ligt die behoefte anders, omdat men daar al vele eeuwen leeft in de boeddhistische traditie.

Eén van de aangemelde sprekers, Jose M. Tirado is uiteindelijk niet komen opdagen, maar heeft ons wel de tekst van zijn voordracht toegezonden. Tirado is een Jōdo-Shinshū priester van Portoricaanse afkomst. Zijn bijdrage is zo merkwaardig dat ik er toch even wil bij blijven stilstaan, ondanks het feit dat het probleem waar Tirado mee zit, voor mij eigenlijk een ‘niet-probleem’ is… Wat hem lijkt dwars te zitten is het feit – en dit is zeker zo in Noord-Amerika, dat Jōdo-Shinshū nogal etnocentrisch van aard is. Het merendeel van de shinboeddhisten in de U.S. is van Japanse afkomst en ondanks ‘aanpassingen’ aan de Amerikaanse ‘way of life’ (zoals de invoering van de termen ‘churches’, en ‘bishops’ en van gebruiken zoals ‘Sunday school’) is dit volgens Tirado toch altijd een religie met een door en door Aziatisch karakter gebleven. (Toch moeten we dit relativeren: er zijn ook wel gemeenschappen die minder specifiek ‘etnisch’ zijn, we denken in de eerste plaats aan het Lotus Center in Alaska van ons aller Bruno)

Volgens Tirado zou het Shin-Boeddhisme veel vlugger verspreid raken mocht het toegestaan worden de vormen aan te nemen van de culturen waar het zich in nestelt. Hij verwijst naar de leer van de Boeddha, die zich uiteindelijk ook in diverse culturen van Azië een ander gelaat heeft aangemeten, met andere rituelen, en praktijken. Men ziet inderdaad in Azië Boeddha’s met Indische trekken, maar eveneens met Chinese en Japanse trekken. Tirado wijst er op dat het christendom in Mexico een enorme populariteit heeft gekregen door de ‘Black Madonna’…

Tirado pleit voor ‘eigen’ rituelen, gezangen, en voor een ‘donkere’ (eigenlijk bruine) Amida – vandaar de titel van zijn voordracht: ‘Bright Light, Dark Amida’. Net zoals Jezus Christus eerder een donkerhuidige, zwartharige semiet was, en enkel uit devotionele behoefte wordt voorgesteld als een blanke man, met donkerblond haar en blauwe ogen, zo ook wil Tirado een donkerhuidige Amida...

Tirado wil duidelijk van het Jōdo-Shinshū een ‘massareligie’ maken, en denkt dat daarvoor deze aanpassingen noodzakelijk zijn…

De twee laatste dagen waren er zittingen waar verscheidene Europese sangha’s aan deelnamen. Hier werd vooral verslag gedaan van hun activiteiten en specifieke problemen. Zo kwam Adrian Cirlea, de tempelpriester uit de meest recente sangha in Roemenië ons vertellen over de problemen en mogelijkheden in zijn land.

En onze voorzitter Fons Martens bracht verslag uit van zijn reis naar Japan in het voorjaar.

Over dit alles hopelijk meer in volgende Ekō’s.

(MS)

Ekō 102

European Shin Buddhist Conferences

jikōji - 慈光寺

© 2004

info-at-jikoji.com

          home