De Leer Van Het Reine Land - Jōdo Shinshū (1) - Jōdo Shinshū en het Moderne Leven

Doel

De Leer van het Reine Land, gesticht door Shinran, maakt ons bewust van het feit dat, ook al zijn we feilbare wezens, we toch allemaal omvat worden door de kracht van Amida Boeddha’s Voortijdelijke Gelofte. Dat stelt ons in staat om een leven te leiden in vertrouwen en met een gerust gemoed, wetende dat we zullen geboren worden in het Reine Land, waar we zullen Ontwaken.

Het doel van de leer is ons in staat stellen om onze levens ten volle te benutten, en ons bewust te worden van zowel onze mogelijkheden als onze grenzen in deze wereld. Omdat we in staat zijn om alle moeilijkheden te boven te komen, kunnen we op die manier echt gelukkig worden nog in dit leven.

Je pad ontdekken

De uitdrukking “gered worden” kan op veel verschillende manieren worden begrepen.

Voor sommigen betekent het geloven in het bestaan van goden of geesten en beloond worden in ruil voor gebeden aan hun adres. Als we het begrip “redding” zo opvatten, dan zullen we, geconfronteerd met obstakels waarvan we denken dat we ze niet de baas kunnen, vertrouwen op de kracht van een god om onze problemen voor ons op te lossen.

Vaak beschouwen we geld, status en bekendheid als onze doelen en we besteden al onze energie om ze te pakken te krijgen. We raken gehecht aan mensen en dingen. We zijn ervan overtuigd dat we gelukkig zullen zijn als we maar onze verlangens kunnen bevredigen, en ongelukkig als dat niet kan. Dat alles creëert de neiging om beroep te doen op iets dat onze menselijke vermogens overstijgt, wanneer we geconfronteerd worden door onvoorziene en schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden, verdriet en obstakels. Sommige mensen vervallen in ‘onderhandelingen’ en smeekbedes, sommigen storten zich in toekomstvoorspellingen en bijgelovige praktijken. Sommige geloven dat het de duivel is, of goddelijke wraak, die verantwoordelijk is voor rampen en obstakels, anderen wijten het aan het noodlot of ongelukkig toeval, vrijdag de dertiende, talismannen enzovoort. Al deze mensen hopen hun problemen op te lossen via ‘bovenmenselijke krachten’.

Zulke praktijken illustreren alleen maar de kwetsbaarheid van (ons) menselijke wezens, en de futiliteit van de inspanningen waar we zo vaak ons vertrouwen in stellen. Niet alleen zijn deze praktijken volledig ongegrond, ze kunnen ook nog eens aanzienlijke schade aanrichten aan de maatschappij. Het is nu eenmaal zo dat we én geluk én verdriet ervaren in ons leven. De vraag is: hoe gaan we om met moeilijke situaties? Hoe kunnen we door het leven gaan met kracht en innerlijke rust, ondanks de valstrikken? Hoe kunnen we verlost worden van de eindeloze cyclus van het lijden?

De Jōdo Shinshū Leer van Shinran Shonin laat ons kennismaken met een betekenis van ‘bevrijding’ die is gebaseerd Amida Boeddha’s Voortijdelijke Gelofte. Deze leer is van belang voor iedereen die op zoek is naar een manier om echt bevrijd te worden uit de cyclus van het lijden. Vandaar dat de leer van Jōdo Shinshū spreekt van bevrijding.

Echte bevrijding is datgene wat ons de kracht geeft om verder te gaan, zelfs wanneer de dingen niet lopen zoals we dat zouden willen, terwijl we ten volle beseffen dat alle problemen van voorbijgaande aard zijn. Op die manier kunnen we elk obstakel overstijgen en een vervullend leven leiden.

De Leer van Jōdo Shinshū laat zien dat een dergelijke kracht haar oorsprong heeft in de niet aflatende werking van Amida Boeddha om onze verlossing te bewerkstelligen en ons de welwillendheid van de Geloftekracht te doen ervaren. Het is de Geloftekracht die er voor zorgt dat we uiteindelijk geboren worden in het Reine Land. Het is de Geloftekracht die ons spiritueel op de been houdt en levenslang voorziet van kracht. Kiezen om verder te gaan op dit pad, leidt naar eenzelfde soort van Ontwaken zoals de Boeddha heeft ervaren.

Alle Mahayana Boeddhisten erkennen de hulp en steun die we krijgen van de Boeddha’s en bodhisattvas. Maar het is enkel de Jōdo Shinshū die waarde hecht aan de werking van Amida’s Gelofte van Mededogen.

(Uit: Jōdo-Shinshū, A Guide – Hoofdstuk 5 - Vertaling Alexander Witpas)

Ekō 107

De Leer Van Het Reine Land - Jōdo Shinshū

jikōji - 慈光寺

© 2005

info-at-jikoji.com

          home