Een Woord Vooraf

De vele uitingen van geweld en haat overal in de wereld, en sedert enkele weken nu blijkbaar ook in Vlaanderen illustreren telkens opnieuw de eerste Edele Waarheid van de Boeddha. Het bestaan is gekenmerkt door lijden, omdat wij ons niet kunnen gedragen in overeenstemming met dat wat zich aan ons voordoet. Daarom is het belangrijk een juist inzicht te ontwikkelen in het ontstaan van het lijden, in onze angsten en begeerten, die diep geworteld zijn in de fundamentele fout van de zelfbegoocheling. Het ego leren zien voor wat het is, niets meer en niets minder, is begrijpen welke de oorzaken zijn van het lijden, en betekent een ontwaken voor de realiteit van de onderlinge afhankelijkheid waar o.a. de Dalai Lama altijd naar verwijst… Deze wijsheid kan mee ontwikkeld worden door oefeningen in aandacht, waar Thich Nhat Hanh tijdens zijn recente bezoek aan Brussel het nog uitgebreid over had. Voor een Shinboeddhist betekent dit concreet dat de weg begint wanneer men zich open stelt, en dat de weg uiteindelijk zal uitmonden in diepgevoelde dankbaarheid.

Begrip van de oorzaken en omstandigheden die problemen doen ontstaan is de beste weg naar waarachtig geluk voor onszelf en de gemeenschap van alle wezens. Dat is heel wat anders dan domweg zondebokken zoeken, en mensen opzadelen met schuldgevoelens, omdat ze niet goed genoeg waren, of zich niet genoeg ingezet hebben…Mensen beschuldigen is niet heilzaam. Mensen tot inzicht brengen zodat ze hun persoonlijke verantwoordelijkheid leren zien en durven op te nemen, dat is heilzaam.

En we mogen gerust aannemen dat het ons nooit perfect zal lukken altijd het ‘goede’ en het ‘juiste’ te doen. Dat komt omdat wij mensen zijn. Maar wij kunnen wel voor onszelf het voornemen formuleren ons te richten op dat wat heilzaam is. Als Shinboeddhisten vertrouwen wij ons toe aan de werkzaamheid van de Bodhisattva-kracht ten voordele van alle wezens. Het vraagt echter groot vertrouwen om overheen allerlei opinies, twijfels en remmingen te stappen die ons gebonden houden aan het zelfkracht-denken.

Onderlinge afhankelijkheid als interpenetratie is ook het onderwerp van een bijdrage in dit nummer over de Chinese Hua-yen school. Alles wat bestaat, bestaat in en voor en door al het andere. Dat is Mededogen. Dit mededogen ervaren wij als vertrouwen. Alle vertrouwen is ons ooit gegeven geweest. Zoals een kind door het voelen van de liefde van zijn ouders vertrouwen krijgt in zichzelf en de wereld, zo ook komt uiteindelijk alle vertrouwen van Ander-Kracht.

Als we kiezen voor vrede en begrip in de wereld - ook al lukt het ons niet altijd hierin consequent te zijn - dan houden wij alvast een plaats open in de wereld waar vrede en begrip zich kunnen tonen. Ook in momenten van diepe wanhoop, verlies van moed en energie, wanneer niets nog mogelijk lijkt en elk spoor van mededogen afwezig lijkt, kunnen wij minstens toch een plaats openhouden en er op vertrouwen dat dit de enige optie is die ons rest. Misschien is net dát het ware vertrouwen. En wat is hoop anders dan het besef dat nieuwe perspectieven en mogelijkheden zich altijd zullen blijven aandienen? Het is precies in tijden van verwarring en wanhoop dat de kiemen voor verandering en heroriëntering duidelijker zichtbaar worden.

Verder staat in deze Ekō het derde deel van het artikel over de eigenheid van Jōdo-Shinshū. Hierin wordt ingegaan op dat zo belangrijke begrip shinjin – het volstrekte vertrouwen. Daarnaast brengen wij ook een korte dankbare getuigenis van één van onze dharma - vrienden, die zijn eigen unieke weg bewandelt.

Maar vooraan in Ekō drukken wij het communiqué af dat de Boeddhistische Unie van België verspreidde naar aanleiding van de extreme uitingen van verblinding van de afgelopen weken.

Martine Strubbe

Ekō 109

jikōji - 慈光寺

© 2006

info-at-jikoji.com

          home