Communiqué van de Boeddhistische Unie van België

18 mei 2006

“Haat houdt nooit op door haat,
Maar wordt alleen genezen door liefde.
Dit is een oude en eeuwige wet.”

Dhammapada

De gebeurtenissen van de laatste dagen maken pijnlijk duidelijk dat niemand gebaat is bij een klimaat van haat, racisme en geweld, noch bij de gewelddadige uitschieters hiervan. Goed samenleven tussen mensen is maar mogelijk als het gebaseerd is op verdraagzaamheid, mededogen en geweldloosheid.

Deze problematiek is van alle tijden en alle culturen. Het boeddhisme is hier van oudsher om bekommerd en streeft er naar om liefde en mededogen in het hart van de mens tot bloei te brengen. Namens alle boeddhistische verenigingen drukken we als Boeddhistische Unie van België de hoop uit dat de recente gebeurtenissen iedereen onder ons aan het denken zetten. We willen hierbij oproepen tot begrip en respect voor het verlangen van alle mensen naar geluk en harmonieus samenleven

Ekō 109

jikōji - 慈光寺

© 2006

info-at-jikoji.com

          home