Gedicht - Exalted

Marcus Cumberlege

Each nembutsu is my first.
The sound echoes through my head
And fades into my body.
Namu Amida Butsu.

Looking at these written words
Beside my bed, I wonder
Who holds this pen in his hand.
Do I stink of satori?

Quite soon I shall be asleep.
Another forgotten day
In the march of time. Nothing
Special seems to have happened.
WITH EVERY POEM
I POUR PETROL OVER MYSELF
AND LIGHT A MATCH.

(Elke Nembutsu is mijn eerste
De klank echoot door mijn hoofd
en vervloeit in mijn lichaam.
Namu Amida Butsu.

Terwijl ik kijk naar deze neergeschreven woorden
naast mijn bed, vraag ik mij af
wie houdt deze pen vast in zijn hand.
Stink ik naar satori?

Ik zal spoedig slapen
Opnieuw een vergeten dag
in de gang van de tijd. Niets
speciaals lijkt te zijn gebeurd
MET ELK GEDICHT
GIET IK PETROLEUM OVER MEZELF
EN STRIJK EEN LUCIFER AAN. - Vert. M.S.)

Ekō 109

jikōji - 慈光寺

2006

info-at-jikoji.com

          home