Nieuws Uit De Sangha

Een belangrijke stap op weg naar de erkenning

Op 19 maart 2006 is weer een belangrijke stap gezet op weg naar de erkenning van het boeddhisme in België. De Algemene Vergadering van de BUB heeft die dag unaniem besloten om aan de minister van justitie, mevrouw Onkelinx, een officieel verzoek tot erkenning te richten. Dit verzoek is bij aangetekend schrijven aan haar overgebracht op 20 maart.

Bij een van de voorbereidende bijeenkomsten in Cadzand was duidelijk gesteld dat we willen streven naar een erkenning die het boeddhisme in zijn eigenheid respecteert. De Grondwet voorziet twee vormen van erkenning: de ene gaat over de ‘erediensten’ (artikel 181-1), de andere over ‘organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing’ (artikel 181-2). Uit de voorbereidende discussies, de raadpleging van de politieke partijen en de contacten met de hoogstgeplaatste verantwoordelijken van de administratie is duidelijk geworden dat we onze doelstelling technisch het best kunnen waarmaken door beroep te doen op artikel 181-2 van de grondwet.

Deze optie heeft twee belangrijke voordelen:

1. de mogelijkheid voor het boeddhisme om zijn eigenheid te markeren als een niet-confessionele, dat wil zeggen niet op dogma’s of openbaring gestoelde praktijk waarin zowel meditatie als rituelen, zowel filosofie als devotie hun plaats hebben.

2. de mogelijkheid om naast de ondersteuning van lokale gemeenschappen ontmoetingsplaatsen op provinciaal niveau te creëren waar de verschillende boeddhistische scholen elkaar kunnen ontmoeten en waar het grote publiek informatie kan vinden.

De discussie over de concrete invulling hiervan is nog niet aan de orde zolang de erkenning niet is toegezegd. In dit stadium kunnen we ons in ieder geval al verheugen over het feit dat de lidorganisaties van de BUB zonder moeilijkheden een consensus hebben kunnen bereiken. Dat is een goed voorteken voor het toekomstige debat.

De Algemene Vergadering van 19 maart was van mening dat het beter zou zijn contacten met de media uit te stellen tot einde april om iedereen de kans te geven het dossier te onderzoeken zonder druk van buiten. De komende weken kunnen we zinvol besteden aan de gedachtewisseling binnen de sangha’s over het maatschappelijk en spiritueel statuut van het boeddhisme in onze samenleving.

Het bestuur van de Boeddhistische Unie van België.

Website van B.U.B.: http://www.buddhism.be

 

Te noteren data!

Op dinsdag 13 juni, om 19u30 nemen wij deel aan een interreligieuze stille meditatie in de bovenzaal van Pax Christi op de Italiëlei 98 te Antwerpen.

Op zondag 10 september gaat de jaarlijkse Dag van het Boeddhisme door in Huy. Verdere informatie te verkrijgen in ons Centrum.

Van 22 augustus tot 25 augustus 2006 wordt de 14e ‘European Shin Conference’ gehouden, samen met de 11e ‘European Block Conference’ van de ‘International Association of Shin Buddhist Studies’. Deze conferenties worden gesponsord door de ‘International Association of Buddhist Culture’ (IABC) en de ‘International Association of Shin Buddhist Studies’ (IASBS). Het thema van de 14e European Shin Conference is ‘Life and Death in theView of Shin – Buddhism’.

Voor verdere info kun je contact opnemen met ons Centrum, of surfen naar www.eko-haus.de.

Indien je wenst deel te nemen, of een voordracht wenst te geven kun je ook contact opnemen met Fons Martens, die kan zorgen voor de nodige aanvraagformulieren. Er wordt voorzien in een deelname in de kosten, indien je kandidaat bent voor kikyoshiki of een voordracht geeft tijdens de 14e European Shin conference. Eind juni moeten alle aanmeldingen binnen zijn.

 

Gangmaker

Tijdens het weekend van 6/7 mei hebben een zeventigtal inwoners van Berchem kunstenaars de kans gegeven werk tentoon te stellen in hun gang of inkomhall. Een wondermooi initiatief: je huis openstellen voor kunstenaars, die toch dikwijls anoniem en miskend blijven…Ook ons centrum heeft hier aan deelgenomen, en had het genoegen werk tentoon te stellen van Jeanine Van Durmen, die glassculturen vervaardigt, en Tom Hannes, die schilder, toneelschrijver, muzikant en zenboeddhist is.

Wij hebben het niet bij onze gang alleen gehouden, maar in tegendeel ons hele huis opengesteld. Enkele van onze mensen die van aanpakken weten hebben alle meubelen aan de kant geschoven en ons gebouw van beneden tot de bovenste verdieping vrijgemaakt voor dit initiatief.

De algemene indruk was dat de kunstwerken bijzonder goed samengingen met elkaar en met de eigen aard van ons Centrum. Veel bezoekers waren trouwens verwonderd hier een boeddhistische tempel aan te treffen…Gangmakers was hierdoor meteen ook een prachtige gelegenheid om ons kenbaar te maken en verder te integreren in de buurt…

De hele aanpak was ‘professioneel’ – een hele prestatie voor een groep die uiteindelijk bestaat uit vrijwilligers met beperkte vrije tijd…Het ganse week-end door waren meerdere van onze leden aanwezig, om te zorgen voor rondleidingen, informatie of een informeel praatje.

Hartelijk dank aan alle medewerkers, aan de initiatiefnemers en aan Luc Van de Wal die instond voor de coördinatie van het project in ons Centrum.

 

10 Jaar (Duitse) ShinDo

We gingen graag in op de uitnodiging van Rev. Thomas Moser op 7 mei 2006 het 10-jarig bestaan te vieren van Shin Do: de Buddhistische Begegnungsstätte in D-83435 Bad Reichenhall, Rosengasse 8 - in het zuidoosten van Duitsland, vlak bij Salzburg. Het was hartverwarmend te ervaren hoe een groep van 30 enthousiaste deelnemers de jarenlange inspanningen van Thomas en zijn echtgenote Helga apprecieerden: niet alleen de regelmatige Shin Do-bezoekers, maar ook vrienden uit het dichtbijgelegen Oostenrijk en het verre Silezië waren er!

Na een begroeting door Jotoku (Thomas Moser), bracht Mag. Gakuro (Kurt Krammer, eveneens van Shin Do) ons via een korte Zen-meditatiesessie naar de drievoudige toevlucht Ti Sarana in Pali/Sanskriet. De aangename stem van Rev. Johshin Kamuro (van Eko-Haus, Düsseldorf) begeleidde ons bij het chanten van Shoshinge en de zo mooie Nembutsu Wasan (dat moeten we in jikoji ook nog aanleren!).

Thomas las vervolgens de gelukwensen voor die per brief en e-mail door de verschillende sangha’s waren verstuurd, en gaf dan een boeiend overzicht van de voorbije 10 jaren Shin Do. Rev. Takao Aoyama (van Eko-Haus, Düsseldorf) vervolledigde dit overzicht via een korte schets van de evolutie van het (shin-)boeddhisme in Duitsland. Dat Shin Do een werkelijk ontmoetingscentrum is dat openstaat voor alle strekkingen, blijkt uit de afsluiter: Daishin (Achim Willfahrt, Tendai) gaf op zijn instrumenten een Tendai Shomyo met percussie ten gehore en sloot de viering af met een Raga improvisatie op het Indische snaarinstrument Rudra-Vina.

Met de deugddoende zon in onze rug genoten we nadien in het gemoedelijke Gasthof Schönfeldspitze in Berchtesgadener Land van een heerlijke middagschotel, koffie en koek incluis. In de loop van de namiddag gidste Thomas de groep deskundig door Bad Reichenhall: het witte goud – zoals het zout destijds werd genoemd – vormde inderdaad de basis van de bloei van het eens zo welvarende stadje…

Wij wensen Thomas en zijn ploeg veel succes in het verder verspreiden van de dharma via Shin Do! (FM)

 

Boeddhistische vieringen…

* Op 3 mei had de viering van de verjaardag van Shakyamuni Boeddha plaats op en rondom het De Conincplein te Antwerpen. Het initiatief ging uit van de Fo Guang Shan tempel - gelegen in de Van Wesenbekestraat - met ondersteuning van de stad Antwerpen. De laatste maanden heeft ons centrum positieve contacten gehad met deze sangha die behoort tot een humanistisch boeddhistische organisatie met hoofdzetel in Taiwan.

Jikoji had een uitnodiging voor de feestelijkheden ontvangen en we trokken met een kleine delegatie tegen 1500u naar het De Conincplein waar een groot, zeer mooi met een overvloed van bloemen versierd altaar opgesteld was omringd door tal van kraampjes waar onder andere oriëntaalse hapjes konden geproefd worden.

We werden heel amicaal ontvangen, kregen een ruiker bloemen opgespeld en werden vriendelijk uitgenodigd de bescheiden optocht te vervoegen die klaar stond om door de omringende straten te trekken.

Het weer was schitterend, er wapperden 4 boeddhistische vlaggen in de zon en ingetogen stapten volgelingen van de Boeddha door de stationsbuurt.

Terug op het plein stelden verschillende Oosterse en ook Belgische groepen in etnische klederdracht zich op voor het altaar en brachten ieder op hun beurt dankbetuigingen en –gezangen. Schepen Chantal Pauwels hield een korte gevatte toespraak en bepleitte intercultureel samengaan. Shih Miao Shi, de verantwoordelijke van de tempel reciteerde een ontroerende dankzegging voor een zeer gevarieerd en aandachtig publiek. Dit beeld en deze ervaring blijven ons bij: zoveel verschillende mensen, rassen en nationaliteiten en toch in ware essentie niet verschillend van elkaar. Als een constructief initiatief als dit al deze mensen in verscheidenheid, verdraagzaamheid en respect bij elkaar brengt en daardoor een dialoog op gang brengt kunnen we alleen maar dankbaar zijn dat we hieraan deel mochten nemen. (LVdW)

* En ja, voor het eerst in de geschiedenis van Roemenië werd ook daar een Wesak viering gehouden. Dat meldt onze dharma-vriend Adrian Cirlea uit Bucarest. Tijdens de Wesak worden de geboorte, de Verlichting en de dood van Śakyamuni Boeddha gevierd…Het werd een niet-sectarische viering, waaraan werd deelgenomen door alle bestaande boeddhistische sangha’s in Roemenië…

 

Shinshū Dharma Pada

Hisao Inagaki heeft een boekje uitgegeven met 200 korte uitspraken van zijn vader, Zuiken Inagaki. Deze laatste is tevens leermeester van Shitoku. Het heet ‘Shinshū Dharma Pada’ en bevat een aantal korte, opmerkelijke en ook doorleefde uitspraken over de Dharma en Jōdo - Shinshū, aforismen zo je wil. Er ligt een exemplaar ter inzage in Jikoji.

 

Won Sung – een Koreaanse monnik artiest.

In juni en juli stelt het spiritueel geïnspireerd centrum Soulfood in zijn galerij werk tentoon van een Koreaanse monnik artiest. Won Sung, die op diverse continenten reeds exposeerde, maakt schilderijen van scènes uit zijn dagelijks leven als boeddhistisch monnik in Seoul. Maar verwacht geen kunstwerken in ‘zen’ stijl. Zijn tekeningen zijn wel ontroerend en leuk…Misschien een gelegenheid om ook eens kennis te maken met het Centrum Soulfood zelf…
Soulfood, Koudenberg 76, 1000 Brussel. Open van woensdag tot zondag van 11 tot 19 uur. Tel: 02 511 26 23. Gratis ingang.

 

Het Cordoba-project van de Stad Antwerpen

Het project ‘Cordoba’ van de stad Antwerpen, die de dialoog tussen de levensbeschouwingen wil bevorderen, werpt reeds concrete vruchten af. Zo werd op 16 mei op het stadhuis van Antwerpen de brochure voorgesteld, die gemaakt werd in samenwerking met de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. Hierin zijn de adressen van de diverse levensbeschouwingen in Antwerpen te vinden. Deze brochure kan aangevraagd worden bij de dienst Sociale Zaken, Grote Markt, 2000 Antwerpen. Er zal ook werk gemaakt worden van een elektronische gids, waarin evenementen en vieringen van die verenigingen zullen aangekondigd worden. Voor meer info: http://socialezaken.antwerpen.be/gelijke%20kansen/cordoba/cordoba.htm.

 

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

* Belangrijke aanwinst van boeddhistische geschriften

Tijdens een werkbezoek aan de Thaise Silpakorn University te Bangkok, werd Chris Vonck, rector aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen-FVG te Antwerpen, ontvangen door de president, Dr. Wiwatchai Atthakor.

Tijdens deze gelegenheid ontving de FVG twee bijzondere Boeddhistische geschriften waaronder de Kaccāyanasuttamidesa en de Saddatthabhedacintā. Verder een fraaie boekband van de gekende Dhammapada (bloemlezing van Boeddha’s belangrijkste uitspraken), namelijk een vertaling vanuit het Pali naar het Thai en het Engels door Dr. Sathienpong Wannapok (Cambridge en Silpakorn University).

Sedert enkele jaren is de FVG reeds in het bezit van een oude op palmblad geschreven Boeddhistische tekst in het Birmaans…

* Raamakkoord tussen de FVG en de VUB

Tussen de Vrije Universiteit Brussel en de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen werd een Raamakkoord gesloten, waardoor nauwere samenwerking tussen beide instituten mogelijk zal worden. Concreet betekent dit dat vanaf het academiejaar 2006-2007 studenten van bovenvermelde faculteit keuzevakken aan de VUB zullen kunnen volgen, o.m. Filosofie en kritiek van de religie, Hedendaagse Cultuurfilosofie en Ethiek. Omgekeerd kunnen studenten Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de VUB volgende vakken volgen in de FVG: Inleiding tot de Islam, Inleiding tot het Boeddhisme, Inleiding tot het Christendom, Inleiding tot het Hindoeïsme en Inleiding tot het Joods Recht. Dankzij deze raamovereenkomst zijn er ook andere samenwerkingsvormen mogelijk bvb. in verband met de bibliotheek, de werkgroep rond S. Kierkegaard en de uitgaven van ‘Acta Comparanda’ van de FVG.

Leden van onze Jikoji gemeenschap zijn reeds vanaf de oprichting van de Faculteit betrokken bij de onderwijsopdracht, vnl. voor wat betreft het boeddhisme – en dat tot op heden.

Vanaf volgend academiejaar worden er in het ‘MA’ jaar lessenreeksen gepland van een zestal uur over enkele specifieke stromingen binnen het boeddhisme: Theravada, Ch’an/Zen, Reine Land Boeddhisme en Tibetaans Boeddhisme. Hiervoor worden nog docenten gezocht.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met strubbe.martine-at-pandora.be, of met het Rectoraat FVG, Bist 164, 2610 Wilrijk – Antwerpen. Tel. 03 830 51 58 Fax 03 825 26 73 – info-at-antwerpfvg.org. Website van de FVG: http://antwerpfvg.org/

Ekō 109

Nieuws uit de Sangha

jikōji - 慈光寺

© 2006

info-at-jikoji.com

          home