Nieuws uit de Sangha

Jaarplanning 2006-2007

Tijdens de 7de werkvergadering die met actieve inbreng van alweer elf sangha-leden op 27 mei 2006 is doorgegaan, werd besloten dat het werkjaar 2006-2007  een jaar wordt zonder cursussen, maar wel een jaar van interne verdieping – met name via een viertal studiebijeenkomsten.   We nodigen alle sanghaleden uit deel te nemen aan volgende studiebijeenkomsten:

1 - zondag 17/09/2006: Mattōshō van Shinran Shonin.
2 - zaterdag 18/11/2006: De Jōdo Shinshū Traditie Vandaag.
3 - zondag 14/01/2007: Het Leven van Shinran Shonin.
4 - zondag 18/03/2007: Meester Eckhart & het boeddhisme.

Deze workshops zijn telkens een onderdeel van een bijzondere dag in Jikōji, en nemen in het geheel van de dag ongeveer een drietal uur in beslag. De deelnemers krijgen de kans een hapje te genieten vóór of na de workshop. Mogen wij u vragen ons vooraf uw deelname te bevestigen?  Ziehier de details voor de eerste twee workshops:

Zondag 17 september 2006

10 u 30: Ō-Higan viering in de tempel;

12 u 00: Hapje voor de deelnemers; 

13 u 00 tot 16 u 30: Studiebijeenkomst rond ‘Mattōshō’ van Shinran Shonin.  De inleiding wordt verzorgd door Lut van Schoors.  Daarna worden enkele brieven uit Mattoshō besproken.  We zouden het appreciëren indien we een vijftal brieven zouden kunnen bespreken.  Dat betekent dat in onze groep een vijftal mensen zouden bereid zijn een brief te behandelen…Mogen wij je daarom vragen ons een twee - à drietal brieven op te geven die je – in volgorde van je voorkeur – zou willen behandelen?  Indien er dubbels zijn, geldt de voorkeur die je opgaf.  Je bent uiteraard welkom, ook zonder zèlf een brief te bespreken!

Alle 22 brieven zijn in Ekō gepubliceerd, 12 ervan zijn reeds bereikbaar via het internet: http://www.jikoji.com/eko/eko-ar/ekoar021.asp.  Bovendien bevat Jikōji Cahier 4 de brieven met een inleiding en een overzicht van de behandelde thema’s.  In de loop van de eerstvolgende weken zal vastgelegd worden welke brieven door wie worden besproken.  Voor verdere details kun je contact opnemen met ons.

Zaterdag 18 november 2006

10 u 00: Studiebijeenkomst rond ‘De Jōdo-Shinshū Traditie Vandaag’, aan de hand van hoofdstuk 7 van ‘Jōdo-Shinshū – A Guide’, vertaald door de leden van het Jikoji Translation Team (JITT) Alexander, Fons, Frits en Ria. 

12 u 30:  Hapje voor de deelnemers;

13 u 30: Sangha-meeting annex werkvergadering 8;

15 u 30: 18e memoriaal voor Luc Lammens  (… 24/11/1989)

Vermits op dit ogenblik hoofdstuk 7 gedeeltelijk is vertaald, zullen we tijdig de selectie bepalen.  Ook hiervoor kun je contact opnemen met ons.

 

750 jaar Shinran Shonin: 2011-2012.  Een spaarplan!

Tijdens de 7de werkvergadering van 27 mei 2006 werd bevestigd dat onze Sangha in 2011 of 2012 naar Japan afreist voor de viering van 750 jaar Shinran Shonin in Kyoto.  Deze viering gaat door onder het motto:  ‘Mogen vrede en rust zegevieren over de hele wereld.’

Dergelijke reis is een hele investering en daarom willen we eventueel starten met een spaarplan. Indien er voldoende aanvragen zijn, beslissen we eind december 2006 een concreet spaarplan op te starten. Hoe vroeger je instapt, des te lager ligt het maandelijks spaarbedrag!  Degene die instapt in de loop van 2007 stort per maand € 60; in de loop van 2008 is dit maandelijks € 80 enz. We gaan uit dat we tegen het einde van het spaarplan telkens een totaalsom van € 2 400 bereiken; hiermee hopen we dan het grootste gedeelte van de reis- en verblijfskosten te kunnen dekken. Vóór die tijd beschikken we uiteraard over heel wat meer details (reisdata, concreter traject, concretere prijzen,…)

Zo ziet het Spaarplan Japan 2011 er uit:

eindsom

(BEF 96 816)

€ 2 400

Instapdatum

aantal maanden

€/maand

totaalsom

van

Tot

     

01/01/2007

31/12/2007

40

€ 60

€ 2 400

01/01/2008

31/12/2008

30

€ 80

€ 2 400

01/01/2009

31/12/2009

20

€ 120

€ 2 400

01/01/2010

31/12/2010

10

€ 240

€ 2 400

Mogen wij je vragen ons vóór 31 december 2006 een seintje te geven indien je interesse hebt voor een dergelijk spaarplan?

 

De Simpele Weg

Deze uitgeverij werd indertijd door onze tempelpriester Shitoku A. Peel opgericht om werken van hoofdzakelijk boeddhistische inslag te publiceren.  Door allerlei oorzaken en omstandigheden werd door de beheerders van deze VZW besloten de uitgeverij op te doeken.  Dit betekent echter niet, dat er geen plannen zouden bestaan om binnen ons Centrum op termijn de continuïteit te verzorgen.  De oprichting van een vertaalteam (JITT) is hier al een eerste aanzet toe.

Wij willen de publicaties van De Simpele Weg wel nog eens speciaal onder Uw aandacht brengen, en deze aanbieden met een speciale kortingprijs.  Hieronder volgt een lijst van de aangeboden werken, met speciale promotieprijzen, geldig tot 31 december 2006.

 

Titel

Speciale prijs

normale
prijs

1

Jikoji Cahier 1 - Anjin Ketsu Jo Sho - Over de Verwezenlijking van het Vredesgemoed

€ 3.00

€ 5.00

2

Jikoji Cahier 2 - Commentaar bij Tannisho – door Shitoku A. Peel

€ 3.00

€ 5.00

3

Jikoji Cahier 3 - Blijven in de wervelstorm van Samsara - Beschouwingen bij het Vimalakirti-nirdesa - door Katrien Haemers

€ 3.00

€ 5.00

4

Jikoji Cahier 4 - Mattosho - Lamp voor Latere Tijden - Brieven van Shinran Shonin

€ 3.00

€ 5.00

5

Jikoji Cahier 5 - Jodo-Shinshu na Shinran – door Shitoku A. Peel

€ 3.00

€ 5.00

6

Jikoji Cahier 6 - Shinran Shōnin – Shozomatsu Wasan, Hymnen over de Ware, Verworden en Laatste Dharmaperiodes

€ 3.00

€ 5.00

7

Yuienbo - Tannisho: Het Betreuren van Afwijkingen

€ 4.00

€ 7.00

8

Aldus heb ik gehoord...

€ 4.00

€ 6.50

9

Shinran Shonin – Kyogyoshinsho

€ 5.00

€ 10.00

10

Overzicht van de Boeddhistische Filosofie – Van Abhidharma tot Kyoto School of Philosophy - Shitoku A. Peel

€ 6.00

€ 10.00

11

De Naam is Namu Amida Butsu - Shitoku A. Peel

€ 5.00

€ 9.00

12

Filosofie en Mystiek van de Jodo-Shinshu - Shitoku A. Peel

€ 15.00

€ 19.00

13

De Leer van de Boeddha - zoals hij werd verkondigd... zoals hij wordt gehoord... - Katharina Haemers

€ 5.00

€ 9.00

14

De Weldadigheid van Hemel en Aarde - Shoji Hondo

€ 2.00

€ 2.50

15

Levenselixir: Godendrank of Giftmengsel? - Katrien Haemers

€ 3.00

€ 4.00

16

De Weg, de Waarheid en het Leven/Sekten: hoe en waarom? - Katrien Haemers

€ 2.50

€ 2.50

17

Het Volstrekte Vertrouwen - Daniëlle Girardin

€ 3.00

€ 4.00

 

Feest van het Boeddhisme in Huy op zondag 10 september
 
Zoals gewoonlijk wordt in de boeddhistische tempel Yeunten Ling in het Waalse Huy een jaarlijkse ontmoetings- en informatiedag georganiseerd onder de auspiciën van de Boeddhistische Unie van België.  Voor meer informatie in verband met deelname en vervoer, kun je contact opnemen met ons centrum.

Congres van de Deutsche Buddhistische Union

Op 28 en 29 oktober e.k. heeft in Keulen, in de Stadthalle Köln-Mülheim, een congres plaats over ‘Heilung von Körper und Geist’ (‘Helen van Lichaam en Geest).  Dit wordt georganiseerd door de Deutsche Buddhistische Union.  Tal van sprekers, uit diverse tradities, en voor het merendeel Duitstalig, worden verwacht.  Enkele voordrachten zullen in het Engels verlopen, met vertaling naar het Duits.  Ondanks eventuele ‘taalbezwaren’is de nabijheid van Keulen voor ons misschien een reden om daar eens langs te gaan?  Meer info op www.buddhismus-kongress.de

 

Herfstseminarie Düsseldorf

Het jaarlijkse herfstseminarie gaat dit jaar door van vrijdag 24 november tot zondag 26 november.  Dit seminarie wordt georganiseerd door Euro Shinshū in het Eko-Haus in Düsseldorf.  Voor meer informatie over het thema en de reisschikkingen kunt U contact opnemen met ons Centrum.

 

Contacten met andere Sangha’s

Terwijl we in het vorige kwartaal de Chinese tempel bezochten, en het tienjarig bestaan van ShinDo Duitsland meevierden, hebben we in juni deelgenomen aan de stille Interreligieuze Meditatie bij Pax Christi.  (zie http://www.irm-antwerpen.tk/).

En uiteraard zijn we bij de Dalai Lama aanwezig geweest in Huy en in het Sportpaleis.

Initiatieven zoals Gangmaker zijn ook voor herhaling vatbaar!  Kijk op http://www.jikoji.com/jikoji/Gangmaker2006-fotos.asp voor een fotoverslag!

 

Vredespetitie

De Zensangha (voorheen Dana Sangha) heeft afgelopen maand de mogelijkheid geboden een petitie te ondertekenen in verband met het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.  Hiervoor verwees men naar http://www.ceasefirecampaign.org.  De wereldleiders werd gevraagd  zo snel mogelijk een staakt-het-vuren in de regio te bewerkstelligen. Op het moment dat deze Ekō wordt opgemaakt is een broos staakt-het-vuren bereikt, dat hopelijk duurzaam is.

 

Tempelloop 2007 van Groningen naar Parijs

Vanuit de Kanzeon Sangha in Nederland bereikt ons het volgende:  ‘Een voetpad tussen de Zen River-tempel (Uithuizen, NL) en het Dana Centrum in Parijs, dat het Kanzeonpad genoemd gaat worden, zou het boeddhistische alternatief kunnen worden voor de vele christelijke pelgrimspaden in Europa. In Japan worden talloze boeddhistische tempels, kloosters en heilige plaatsen verbonden door honderden paden. Het lopen van zo’n pad is een belangrijke praktijk voor volgelingen van de Weg. Hier in Europa gaat die mogelijkheid ook geschapen worden. De Hongaarse Nobelprijswinnaar voor literatuur György Konrád zegt: ‘De wandeling neemt de plaats in van de lotushouding, op deze manier heb ik de oosterse praktijk om tot rust te komen een Europese draai gegeven.’ Dirk Horai Beemster, de organisator en gids van de pelgrimage laat zich inspireren door de Vietnamese zenleraar Thich Nhat Hanh.
In de zomer van 2007 zal een groep rugzaklopers de 1100 kilometers tussen de beide centra wandelend in ongeveer 45 dagen overbruggen. Het Kanzeonpad is een mengeling van bestaande routes (Pieterpad, Via Mosana, GR564 en GR1) en nieuwe paden uitgezocht door Beemster. Tijdens de pelgrimstocht zullen vele boeddhistische tempels en meditatiecentra worden bezocht. (Maha Karuna in Groningen, de Noorder Poort in Wapserveen, klooster de Slangenkuil in Doetinchem, Zendo Maastricht, Tibetaans klooster in Huy, enzovoort.)
Tenkei Coppens Roshi, de abt van Zen River zal aan het einde van de zomerretraite na een korte ceremonie bij het beeldje van bodhisattva Jizo, de patroon van de wandelaars het startschot geven; Genno Pagès Roshi, de lerares van het Dana Centrum zal hen in de eerste dagen van september in Parijs verwelkomen.
De lange-afstands-kinhin zal een strikt meditatief karakter hebben door het lopen en eten in stilte, ochtend- en avondzitmeditatie en het reciteren van soetra's en dharani's.
Info: www.lopeninstilte.nl, opgave: info-at-lopeninstilte.nl

Ekō 110
Nieuws uit de Sangha

jikōji - 慈光寺

© 2006

info-at-jikoji.com

          home