Bijlage 2 - Bezoek Go-Monshu & Kikyoshiki-Ceremonie - zo. 09/09/2007

(bijlage 2 bij Ekō 113, zomer 2007)

Wens je de originele lay-out af te drukken? Kies dan voor dit pdf-format: eko-Monshu-3kol.pdf (let op: 642 kB)

 

Zoals je ondertussen wellicht al vernomen hebt, organiseren we een bezoek aan

Ekō-Haus in Düsseldorf op zondag 09/09/2007.

Dan komt immers Go-Monshu (“de poort tot de Leer”, het hoofd van onze school) voor het eerst officieel naar Europa… en is er gelegenheid voor de kikyoshiki-ceremonie.

Niet alleen het pure feit dat onze Monshu naar Europa komt, is de moeite om ernaartoe te gaan, maar ook omdat hij dan een specifieke ceremonie leidt: de kikyoshiki. Normaal gezien gaat zo een ceremonie door tijdens de (tweejaarlijkse) European Shin Conference (in 2004 in onze tempel en in 2008 in Zuid-Duitsland bijv.) en wordt ze geleid door Shinmonsama, de toekomstige hoofdabt, die trouwens al een viertal keren in Europa is geweest telkens ter gelegenheid van de ESC.

In Ekō nr 63 van december 1994 lezen we:

“Buiten dit zg. priesterschap [tokudo] kent de Nishi-Honganji nog twee ‘leken-ordinaties’:

- de Drievoudige Toevlucht (ki-e-shiki), algemeen in de meeste boeddhistische stromingen. Deze ‘wijding’ betekent dat de kandidaat zichzelf als boeddhist erkent en een boeddhistische levensvisie nastreeft. Deze ki-e-shiki is een louter tempelgebeuren en de tempelpriester is voor deze ceremonie bevoegd.

- het Bevestigingsritueel (kikyo-shiki) is de feitelijke toetreding tot de Jodo-Shinshu Gemeenschap. Enkel de Hoofdabt (Go-Monshu) of zijn hiervoor gevolmachtigde kan hier officiëren, zij het ook op voorstel van de tempelpriester. Kikyo-shiki kenmerkt zich uiterlijk door het toekennen van een dharma-naam (hō-myō) en van een kesa, een smal brokaat dat rond de nek wordt gedragen en waarvan de uiteinden worden bijeengehouden door middel van een oranje vlechtwerk.”

Voor ons, shinboeddhisten, is een dergelijke kikyoshiki-ceremonie van erg groot belang, en sluit ze aan op de kieshiki (drievoudige toevlucht) die op zondag¬voormiddag 12/08/2007 (10.30 u, tijdens de O-Bon-viering) in jikōji zelf plaatsheeft: we gaan proberen hiervoor Shitoku nog eens in huis te halen…

Ondertussen is Jose alweer bereid gevonden om vooraf (op dinsdagavond 03/07/2007, 19.30 u) tijdens een dharmatalk ons wat beter voor te bereiden op het belang van dergelijke drievoudige toevlucht. Misschien zijn er een paar sanghaleden bereid aansluitend een getuigenis te willen afleggen waarom ze indertijd voor drievoudige toevlucht hebben gekozen.

Wellicht leggen we op 09/09 een bus in die bijvoorbeeld vanuit verschillende steden vertrekt (ongeveer 230 km van Antwerpen, 160 km van Hasselt, enz.). Van zodra we meer concrete gegevens (startuur, programma,…) weten, laten we het jullie weten of en hoe we dergelijke busreis organiseren. Misschien is het dan ook mogelijk in Brugge en/of Gent op te stappen.

Mogen we je daarom vragen ons vóór 29/06 bijgaand briefje terug te bezorgen? We willen immers ook de voorbereidingssessie (03/07) en de kieshiki (12/08) in onze tempel goed kunnen organiseren. Bedankt!

 

Jikōji - Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw - bijlage bij ekō 113, zomer 2007

naam                                                              voornaam

straat                                                               nr & busnr

postnr & gemeente                                         e-mail-adres  

q  wil  mee naar Ekō-Haus, Düsseldorf op zo. 09/09/2007 en wil vertrekken vanuit (Antwerpen of Hasselt en misschien Gent of Brugge):

q  wil deelnemen aan de kikyoshiki op zo. 09/09, aan de kieshiki op zo. 12/08 (& als mogelijk de dharmatalk op di. 03/07) in jikōji.

q  nam al deel aan de kikyoshiki op                              te                                               met dharmanaam                                             .

q  nam al deel aan de kieshiki op                                   te                                               .

q  wil op di. 03/07 aansluitend bij de dharmatalk graag vertellen waarom hij/zij voor drievoudige toevlucht koos.               

datum                                                                         handtekening

 

Wil zo vriendelijk zijn het ingevulde gedeelte vóór 29/06 terug te sturen, zodat we tijdig alles navenant kunnen organiseren. Danke!

Kopieer en plak bovenstaande tekst in een mailtje, vul hem aan en stuur hem per email naar info-at-jikoji.com
Of nog: print bovenstaande tekst, vul hem aan, en stuur hem per [snail] mail retour: merci!

 

Ekō 113

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home