Ikkyū Doka (4)

Shitoku A. Peel

De Verzen

Dit werk van de voormalige uitgeverij ‘De Simpele Weg’ is spijtig genoeg niet meer te verkrijgen. Om de lezers van Ekō toch in contact te brengen meet deze inspirerende verzenbundel die door Shitoku werd vertaald en van commentaar voorzien, bieden wij het werk in afleveringen aan. Vanaf dit nummer volgt een eerste reeks verzen.

5.

Alle in deze drie werelden [1]
begane zonden
allemaal tezamen
uiteindelijk
zullen ze vergaan met onszelf.

8.

Het gemoed?
Wat voor een ding is dat?
Welk woord ervoor?
Op het inktschilderij getekend:
het ruisen van de wind in de pijnbomen.

13.

Regen en hagel,
sneeuw en ijs
verschillen van elkaar,
maar eens gevallen
worden ze hetzelfde water van de bergbeek.

17.

Als het regent, dan regent het;
regent het niet, dan regent het niet.
Maar zelfs al regent het niet,
toch ga je op weg
met doornatte [2] mouwen.

20.

Het boeddhisme
is de kale plek van de braadpan,
de baard van de keien,
in de bamboetekening
de begeleidende zangstem.

23.

Mijn woning
heeft geen hoge zuilen,
heeft zelfs geen dak.
Toch valt er geen regen in
en toch stoot er geen wind tegen.

24.

Wanneer het waait
maakt de bergwind
ruw loeiend lawaai.
Maar wanneer het niet waait,
wel dan waait hij niet.


[1] Drie werelden: verleden, heden, toekomst.

[2] Doornat, van de tranen die men wel storten moet in deze lijdenswereld.

Ekō 119
Ikkyū Doka

jikōji - 慈光寺

© 2008

info-at-jikoji.com
          home