Ikkyū Doka (5)

Dit werk van de voormalige uitgeverij ‘De Simpele Weg’ is spijtig genoeg niet meer te verkrijgen. Om de lezers van Ekō toch in contact te brengen met deze inspirerende verzenbundel die door Shitoku werd vertaald en van commentaar voorzien, bieden wij het werk in afleveringen aan.

25.

Ofschoon er geen brug is,
toch stijgt de wolk ten hemel
zonder te vragen hoe.
Aan Boeddha’s leerredenen
vraagt ze geen bijzondere gunst.

26.

Er verschijnen rimpels
op het niet-verzamelde water
van de ongegraven bron,
wanneer de vormloze lichaamloze
mens er water uit put.

27.

Het gemoed…
Waarlijk zoiets als een gemoed
is nergens te vinden.
Door welke verlichting
zullen we dan verlicht worden?

34.

Iets dat men geschreven heeft
achterlaten: dat achterlaten
dat is maar de voering van een droom.
Als we daaruit ontwaken, dan
is er geen mens meer die dat nog leest.

35.

Ofschoon wij hun de Leer
niet prediken,
toch bloeien de bloemen in de lente,
ze bloeien en verwelken,
en worden tot stof in de aarde.

38.

We worden geboren en gaan dood.
Ook Shaka en Daruma (1)
allemaal gelijk…
En Shaka en Daruma
en de kat en de pollepel.

38bis.

Wanneer we geboren zijn
gaan we dood
allemaal gelijk.
Ook Shaka en Daruma
en de kat en de pollepel.

40.

“Alleen komen we in deze wereld,
en alleen verlaten we hem. “
Ook dat is een illusie:
ik zal jullie de weg tonen
om noch te komen noch te gaan.

43.

Wat er ook moge zijn,
alles in de wereld is een stuk
begoocheling.
Zelfs de dood
is geen werkelijk iets.

45.

Hoe wonderlijk,
goddelijk zelfs
is ‘s mensen gemoed!
Het vervult hemel en aarde
en doordringt tevens elk atoom.

49.

Vermits Ikkyu
niet gelooft dat zijn lijf
waarlijk zijn lijf is,
woont hij op de éne dezelfde plaats
of dit nu stad of buiten is.

50.

Zonder geluid
en zonder geur
is ‘s mensen gemoed.
Wie antwoordt als men hem roept
is maar een dief.

(1) Shaka = Gautama Shakyamuni / Daruma = Zenpatriarch Bodhidharma.

Ekō jg 32 nr 1

Ikkyū Doka

jikōji - 慈光寺

© 2009

info-at-jikoji.com
          home