Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw
Cursussen 2010: inschrijvingsformulier

Graag vooraf inschrijving via dit formulier, telefonisch of per e-mail (info-at-jikoji.com)
en via overschrijving van het bedrag op onze bankrekening (de documentatie is de belangrijkste kostenpost):

Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw
Pretoriastraat 68, B-2600 Antwerpen (Belgium)
tel. +32 (0)475 62 78 36
bank 523-0802265-53
IBAN: BE53 5230 8022 6553
BIC: TRIOBEBB
 

Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw
Cursussen 2010 -
Inschrijvingsformulier
 

voornaam

 

naam

 

straat

 

nr & busnr

 

postnr & gemeente

 

e-mail-adres

 


schrijft zich in voor volgende cursus(sen):

q

1      Introductie tot Boeddhisme

28

q

2     Inleiding Reine Land Boeddhisme

28

q

3     Vrienden van de Westerse
        Boeddhistische Orde

  8

q

4     Japan: geschiedenis, taal, cultuur &
        religie

22

q

5     Zen

22

q

6     Mahayana sutra's

15

q

7     Weg van Shambhala,
        het hart van krijgerschap

   8

q

8     Wat oude teksten ons kunnen leren

15

 


en schrijft hiervoor het totaalbedrag vanover op rekening nr
523-0802265-53 van
Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw,
Pretoriastraat 68 te 2600 Berchem-Antwerpen.
IBAN: BE53 5230 8022 6553
BIC: TRIOBEBB

datum

 

handtekening

 

top

          home