Centrum  voor Shin-Boeddhisme vzw
Cursussen 2010

     
  Inleiding  
  1    Introductie tot Boeddhisme  
  2    Inleiding Reine Land Boeddhisme  
  3    Vrienden van de Westerse Boeddhistische Orde  
  4    Japan: geschiedenis, taal, cultuur & religie  
  5    Zen  
  6    Mahayana sutra's  
  7    Weg van Shambhala, het hart van krijgerschap  
  8    Wat oude teksten ons kunnen leren  
     
  inschrijvingsformulier cursussen 2010  
     
  download de folder in pdf-format  
     
  download het inschrijvingsformulier in rtf-format
Dit kan je dan verder invullen in je tekstverwerker
en het ons via e-
mail (info-at-jikoji.com) bezorgen.
 
     

Inleiding

Geïnspireerd vanuit de sangha van jikōji (Tempel van het Licht van Mededogen, die behoort tot de Japanse Reine Land-school), organiseert het Centrum voor Shin-Boeddhisme in 2010, zijn 33ste werkjaar, alweer acht cursussen.

Gespreid over 20 dagdelen engageren we, naast lesgevers uit ons eigen midden, ook een aantal bekende leraars uit andere boeddhistische groepen.

De sessies staan zowel open voor geïnteresseerden met een voorkennis van de leer van de Boeddha, als voor diegenen die nauwelijks hiervan op de hoogte zijn. De vermelde detailinhouden per sessie zijn eerder indicatief; afhankelijk van de interactie met de cursisten kunnen ze eventueel aangepast worden.

De cursussen gaan door op zaterdag­voormiddag van 10 tot 12.30 uur in het Centrum voor Shin-Boeddhisme, Pretoriastraat 68, 2600 Berchem-Antwerpen. De menukeuze Extra | Roadmaps van onze website (www.jikoji.com ) begeleidt je tot bij ons.

In principe is er op zaterdagen tussen 13 en 18 uur permanentie in het Centrum, zodat je ter plaatse je eigen lunch­pakket kan nuttigen (we voorzien koffie en thee), en de namiddag besteden aan verdere studie, discussie of gewoon napraten of een handje uit de mouwen steken.

Graag vooraf inschrijving d.m.v. het inschrijvingsformulier per e-mail (info-at-jikoji.com) en via overschrijving van het bedrag op onze bankrekening (de documentatie is de belangrijkste kostenpost):

Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw
Pretoriastraat 68, B-2600 Antwerpen (Belgium)
tel. +32 (0)475 62 78 36
bank 523-0802265-53
IBAN: BE53 5230 8022 6553
BIC: TRIOBEBB

top

 

 1    Introductie tot Boeddhisme

Luc Van de Wal
23 en 30/01, 06 en 13/02/2010
€ 28

Wat maken de raadgevingen van de Boeddha zo fascinerend dat ze momenteel nu ook in onze westerse wereld een aandachtig gehoor vinden? Hoe ga ik daar als persoon van hier en nu mee om: één en ander wordt geplaatst in een historische context maar duidelijk ook in de wereld van vandaag. De leer van de Boeddha heeft een 2 500 jaar lange weg afgelegd naar het westen en staat op het punt in België officieel erkend te worden als niet-confessionele levensbeschouwing.

Een eerste kennismaking voor wie niet of weinig vertrouwd is met het boeddhisme en een belichting van bepaalde aspecten voor wie al op pad is…

sessie 1
Context en ontstaansgeschiedenis van het boeddhisme

sessie 2
Het leven van de Boeddha
De voornaamste begrippen van de Leer

sessie 3
De 4 Edele Waarheden en het Achtvoudige Pad

sessie 4
De grote stromingen en de vxerschillende scholen
.

top

 

2    Inleiding Reine Land Boeddhisme

Fons Martens
27/02, 06, 13 en 20/03/2010
€ 28

Een beknopte inleiding tot de bronnen en basis­begrippen die het Reine Land Boeddhisme kenmerken. We benutten hierbij gedeelten van de drie sutra’s die aan de basis van de Reine Landleer liggen, met name het Contemplatiesutra, het Kleine Reine Landsutra (Amidakyo) en het Grote Reine Landsutra.

Aan de hand van de hoofdpunten uit de werken van de 7 Patriarchen trachten we een antwoord te vinden op vragen als: Wat is de plaats van Jōdo-Shinshū in het geheel van het Mahayana Boeddhisme, en wat maakt deze school uniek t.o.v. andere Reine Land scholen? Hoe ontstond de term Shin-Boeddhisme?

·   Van de historische Shakyamuni Boeddha naar Amida Boeddha

·   Drie Reine Land Sutra’s

·   Evolutie van Reine Landschool in India en China

·   Evolutie van Reine Landschool in Japan: Jodo Shu

·   Stichter van onze Reine Landschool
(Jodo Shinshu of Shin): Shinran Shonin

·   Zeven Patriarchen

·   Shinran legt eigen accenten

·   Demythologisering en perspectieven voor de Westerse wereld

·  Shin-Boeddhisme: Vier aspecten

top

 

3    Vrienden van de Westerse Boeddhistische Orde

Filiep De Temmerman
29/05/2010
€ 8

De Vrienden van de Westerse Boeddhistische Orde beoefenen de Dharma in een moderne, 21ste eeuwse samenleving en maken deel uit van de grote boeddhistische familie. Niettegenstaande boeddhisme heel duidelijk een eenheid is, wordt deze beweging gekenmerkt door specifieke accenten.

Het zijn er zes: de beweging is oecumenisch, het is een ééngemaakte beweging (zowel mannen als vrouwen worden geordineerd en de ordeleden zijn monnik noch leek), centraal staat het Voor Toevlucht Gaan, cruciaal is het beoefenen van spirituele vriendschap, er wordt nadruk gelegd op een juist levensonderhoud in teamverband, en heel veel belang wordt gegeven aan de kunst. In deze lezing gaat Arthakusalin (Filiep De Temmerman) dieper op deze accenten in...

top

 

4    Japan: geschiedenis, taal, cultuur & religie

Fons Martens
05, 12 en 19/06/2010
€ 22

Altijd al geboeid geweest door zo een vreemd land als Japan, met zijn haast onmogelijke taal, zijn specifieke cultuurvormen als ikebana, noh-theater, martial arts, schilderkunst, zijn ondoordringbare maatschappij en omgangsvormen?

Tijdens drie sessies lichten we heel wat sluiers over het land van de rijzende zon op aan de hand van concrete voorbeeldsituaties, geplukt uit boeken, reizen en vooral uit persoonlijke contacten.

sessie 1
Inleiding, geschiedenis en economie van Japan

sessie 2
Japanse taal

sessies 3
Japanse cultuur en religie.

top

 

5    Zen

Rogel Dias
02, 09 en 16/10/2010
€ 22

sessie 1 – Zen: zin of onzin
De term zen wordt tegenwoordig ontzettend ge- en misbruikt. Maar wat betekent het woordje zen werkelijk? Wat houdt het in en wat betekent het voor ons Westerlingen in ons dagdagelijks leven? Accenten worden hier gelegd op zen als verlichtingservaring en zen als beoefeningdiscipline. Ook de ontstaansgeschiedenis passeert de revue.

sessie 2 - Eerste gelofte
Wat betekent hoe talloos de eerste wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden? Hoe kan dit geactualiseerd worden in ons leven en waarom wordt het vermeld als de eerste van de 4 geloften? Trouwens wat zijn de andere geloften en hoe verhouden ze zich tot de 6 boeddhistische deugden?

sessie 3 - Belang van de koan in zen
Wat is een koan? Hoe wordt het gebruikt binnen de zen-praktijk? Een paar koans uit de koan-reeks van Mumon worden besproken. Ook de mogelijke nadelen van koans worden aangestipt.

top

 

6    Mahayana sutra's

Martine Strubbe
23 en 30/10/2010
€ 15

Aan de hand van tekstfragmenten wordt kennis gemaakt met enkele belangrijke mahayana thema’s. Hiervoor werden sutra’s gekozen die in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van het mahayana, en tot de vorming van diverse scholen.

top

 

7    Weg van Shambhala, het hart van krijgerschap

Saskia Mispelblom
20/11/2010
€ 8

Door de geschiedenis heen hebben mensen gestreefd naar een samenleving waarin je als mens een waardig bestaan kunt leiden. Dit is de visie van Shambhala: een verlichte samenleving. Van de eerste koning van Shambhala wordt gezegd dat hij rechtstreeks van de Boeddha onderricht heeft ontvangen – een leer die duidelijk maakt dat spiritualiteit en het dagelijks leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Tibetaanse meditatie-meester Chögyam Trungpa Rinpoche heeft deze boeddhistische traditie naar de moderne wereld gebracht.

top

 

8    Wat oude teksten ons kunnen leren

Katrien Haemers
04 en 11/12/2010
€ 15

De teksten uit de boeddhistische traditie zijn enorm uitgebreid: men zou ze in één mensenleven niet gelezen krijgen. Maar niet alle teksten kunnen ons nog aanspreken: sommige ervan zijn vreemd omdat ze tot een andere cultuur en een andere tijd behoren; anders zijn erg theoretisch en doctrinair zodat ze nauwelijks te begrijpen zijn.

Toch zijn er nog oude teksten die zo fris en levendig zijn dat ze voor ons, mensen uit de 21ste eeuw, nog altijd boeiend en verrassend interessant zijn gebleven. Verhalen en poëzie horen daarbij. We zullen een aantal fragmenten uit deze teksten en onderzoeken wat ze ons te vertellen hebben over de leer van de Boeddha.

top

 
  download de folder in pdf-format  
     
  download het inschrijvingsformulier in rtf-format
Dit kan je dan verder invullen in je tekstverwerker
en het ons via e-
mail (info-at-jikoji.com) bezorgen.
 
     

top 

          home