Overige dharmatalks       

 
 
Inleiding

Inleiding       

Op dit ogenblik herwerken we dit overzicht...

 

Coördinaten       

jikōji - Tempel van het Licht van Mededogen

Pretoriastraat 68
2600 Berchem-Antwerpen
www.jikoji.com
info-at-jikoji.com

 bankrekening 523-0802265-53
IBAN nummer BE53 5230 8022 6553
BIC: TRIOBEBB

© 2009, Shitoku A. Peel

Jikōji – Tempel van het Licht van Mededogen

top


          home